Czy 12 listopada i zmiana współczynnika urlopowego 2018 wpływa na wcześniej wypłacony ekwiwalent?

Katarzyna Sudaj

Dodatkowy dzień wolny 12 listopada 2018 roku zmienił wymiar czasu pracy oraz wymusił ponowne przeliczenie współczynnika urlopowego. Czy pracodawcy muszą przeliczyć wypłacony już ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Dość niespodziewane i ekspresowo wprowadzone Święto Narodowe z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz wynikający z niego dodatkowy dzień wolny od pracy przypadający 12 listopada 2018 roku zmieniły wymiar czasu pracy w listopadzie.

W związku z tym, po uwzględnieniu dodatkowego dnia wolnego 12 listopada, w 2018 roku:

  • liczba godzin pracy wynosi 2000,
  • liczba dni pracy wynosi 250 dni,
  • liczba dni świątecznych wynosi 115.

To z kolei wpływa na współczynnik urlopowy liczony dla całego roku. Przed zmianą wynosił 20,92, a teraz to 20,83. 

Współczynnik urlopowy w 2018 roku
- po uwzględnieniu dodatkowego dnia wolnego 12 listopada 2018 r.
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,83
Pracownicy na 1/4 etatu5,20
Pracownicy na 1/3 etatu6,94
Pracownicy na 1/2 etatu10,41
Pracownicy na 3/4 etatu15,62

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

 

Jak liczyć współczynnik urlopowy dla całego etatu, pół etatu czy trzech czwartych?

Współczynnik urlopowy w związku z wolnym 12 listopada - stanowisko GIP

Specjaliści od spraw kadrowych na pewno zastanawiają się, co w przypadku już wcześniej wypłaconych pracownikom ekwiwalentów za niewykorzystany urlop według poprzednio obowiązującego współczynnika urlopowego w wysokości 20,92.

Odpowiedź znajdziemy w stanowisku Głównego Inspektoratu Pracy będącym odpowiedzią na pytanie portalu Infor.pl. Zdaniem GIP „Brak jest podstaw prawnych, aby dokonywać ponownego przeliczenia już wcześniej wypłaconych ekwiwalentów za urlop przy zastosowaniu nowego współczynnika. W świetle przepisu art. 171 Kodeksu pracy, należy w takiej sytuacji stosować współczynnik obowiązujący w dniu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, tj. w dniu rozwiązania stosunku pracy.”

Wymiar czasu pracy