Brak zasiłku opiekuńczego po 25 maja. Co może zrobić pracodawca, by przywrócić prawo do zasiłku?

Iwona Maczalska

Zamieszanie dotyczące zasiłków opiekuńczych trwa. Cały czas nie wiadomo, czy Tarcza antykryzysowa 4.0, nad którą trwają prace w Sejmie, przywróci prawo do zasiłku opiekuńczego po 25 maja. Nawet jeśli tak się stanie, pracodawcy mają wątpliwości, jak zastosować nowe przepisy z mocą wsteczną, by umożliwić rodzicom powrót do zasiłków. Przedstawiamy trzy możliwości.

AKTUALIZACJA 05.06.2020: Sejm uchwalił przepisy wydłużające prawo do zasiłku opiekunczego do 28 czerwca. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj?

W ostatnich dnia trwa spore zamieszanie związane z zasiłkami opiekuńczymi. Wielu rodziców skarży się, że pomimo obietnic rządu dotyczących wydłużenia zasiłku opiekuńczego do 28 czerwcapracodawcy nie chcą przyjmować wniosków o kontynuację korzystania z zasiłku opiekuńczego. Powoduje to niezręczną sytuację, w której rodzice zmuszani są do wykorzystania swoich urlopów wypoczynkowych, czy też niejednokrotnie udawania się na urlop bezpłatny.  

ZUS ogłasza: Rodzice MOGĄ składać wnioski o zasiłek opiekuńczy, a pracodawcy POWINNI je przyjmować

Wszystko wskazuje na to, że ratunkiem dla rodziców będą przepisy najnowszej – czwartej wersji Tarczy antykryzysowej, która ma przywrócić prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego po 25 majaNowe przepisy będą miały więc zastosowanie z mocą wsteczną. Dla rodziców z pewnością jest to dobra wiadomość. Z kolei u licznego grona przedsiębiorców i kadrowych, może to spowodować powstanie kolejnych wątpliwości związanych z tym, jak zastosować nowe przepisy, by umożliwić pracownikom powrót do zasiłku.

Przywracanie prawa do zasiłku opiekuńczego po 25 maja - trzy możliwości

Informacja o możliwości zastosowania przepisów Tarczy 4.0 z mocą wsteczną,  może rodzić pytanie co zrobić, by umożliwić rodzicowi powrót do pobierania zasiłku opiekuńczego od 25 maja. Jak się okazuje – rozwiązań jest kilka. Jak twierdzi Ewelina Czechowicz, specjalista Bankier.pl ,,Pracodawcy mają teraz trzy możliwości rozwiązania problemów z zasiłkiem opiekuńczym, a mianowicie mogą:

1.     wypłacić pracownikom normalne wynagrodzenie i po wejściu w życie tarczy 4.0, dokonać potrącenia różnicy między wynagrodzeniem a zasiłkiem,

2.     przyjąć wniosek z-15a i udzielić zwolnienia z ustawowej puli 60 dni opieki, jaki jaka przysługuje rodzicowi w roku w związku z zamknięciem placówki takiej jak żłobek czy przedszkole.,

3.     wypłacić zasiłek dopiero po wejściu w życie poprawionych przepisów."

 

Brak prawa do zasiłku opiekuńczego po 25 maja - skąd to zamieszanie?

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do dnia 14 czerwca. Mowa o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Problemem okazały się jednak zapisy tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0, które prawo do pobierania zasiłku uzależniały od tego, czy żłobek bądź przedszkole są otwarte, czy też nie. Co więcej prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania osobistej opieki kierowała wyłącznie do rodziców dzieci niepełnosprawnych. I tu pojawia się sprzeczność przepisów. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,,Tarcza 4.0 a zasiłek opiekuńczy. Czy rodzice odzyskają prawo do sprawowania opieki od 25 maja?”

Koronawirus w PolsceMacierzyństwoHOT