Rodzice MOGĄ składać wnioski o zasiłek opiekuńczy, a pracodawcy POWINNI je przyjmować

Katarzyna Sudaj

… mimo nieuchwalonego jeszcze prawa – tak twierdzi ZUS. Przed weekendem Sejm przyjął tarczę 4.0, która reguluje wstecznie prawo do zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat 8. od 25 maja, ale ustawa jest teraz procedowana w Senacie i jej przepisy jeszcze nie obowiązują.

W najnowszym komunikacie ZUS opublikowanym wczoraj czytamy: „Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego (ustawa została przekazana do Senatu), rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i płatników składek (pracodawców, zleceniodawców)."

Przypomnijmy, że chodzi tu o ustawę z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382). Najbliższe zaplanowane 12. posiedzenie Senatu ma odbyć się dopiero 17 i 18 czerwca 2020 r.

Wnioski teraz, wypłata zasiłku po wejście w życie przepisów

"Płatnicy składek, który wypłacają zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za okres od 25 maja 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy.”

Zasiłek dla rodziców wszystkich dzieci, nie tylko tych z orzeczeniem o niepełnosprawności 

Tarcza 4.0 naprawia błąd legislacyjny rządzących i ma umożliwić wsteczne przyznanie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8., które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
  • w przypadku otwarcia tych placówek, w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Warto podkreślić, że nie zmieniono zasad występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Również wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pozostał bez zmian.

Gdy Senat uchwali przepisy tarczy 4.0, to dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał do 28 czerwca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wyczerpuje limitu 60 dni zwykłej opieki na dziecko

Jeśli przed wejściem w życie ustawy ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza jego dziecko, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Koronawirus w PolsceZUS