Brak pobranej zaliczki PIT w 2022 roku. Czy składać zerowy druk PIT-4R w US?

Iwona Maczalska

Za sprawą Polskiego Ładu większa część podatników uzyskała w 2022 roku dochód zwolniony z opodatkowania. Skutkiem tego było niepobieranie zaliczki na podatek PIT w trakcie roku. Czy w przypadku takich pracowników należy składać zerową deklarację PIT-4R?

» PIT-4R za 2022 rok. Kto składa i na jakich zasadach

Nowe przepisy Polskiego Ładu podniosły kwotę wolną o podatku do 30 000 zł. W konsekwencji większa część podatników niż dotychczas skorzystała w 2022 roku z całkowitego zwolnienia z podatku PIT. Mowa m.in. o podatnikach, którzy w 2022 roku zarobili na tyle mało, że konieczność pobrania zaliczki na podatek PIT u nich wcale nie wystąpiła, czy też o podatnikach korzystających z tzw. ulgi dla młodych. Czy niepobieranie zaliczek PIT w 2022 roku zobowiązuje do wystawienia zerowego druku PIT-4R?

PIT-4R za 2022 rok

Źródło: shutterstock

Czy trzeba wystawić PIT-4R, jeśli zaliczki PIT w 2022 roku nie wystąpiły?

Wątpliwości płatników budzi kwestia tego, czy należy składać deklarację PIT-4R pomimo braku zaliczek PIT w całym 2022 roku. Przepisy ustawy nie określają jednoznacznie, czy należy złożyć deklarację „zerową” PIT-4R, w przypadku braku pobrania zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym. Należy jednak posiłkować się samą nazwą deklaracji tj. „deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”. Sugeruje ona, że druk ma zastosowanie do pobranych już przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy

Potwierdza to również Krajowa Administracja Skarbowa. Jak tłumaczy ,,Deklarację PIT-4R składasz tylko wtedy, jeśli miałaś obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń”. To jednak nie wszystko. Zdaniem KAS ,,Do liczby podatników PIT-4R nie wliczasz pracowników, od których nie pobierasz zaliczki na podatek”.

 

Do kiedy PIT-4R?

Termin składania druku PIT-4R w 2023 nie uległ zmianie. Druk PIT-4R za pracowników, którym w 2022 roku potrącono zaliczki na podatek PIT, należy nadal składać w urzędzie skarbowym w terminie do 31 stycznia. Deklarację powinno się przesłać do urzędu skarbowego właściwego według: miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej albo siedziby, a w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

 

W PIT-4R zaliczki należne czy zapłacone?

W deklaracji PIT-4R  należy wykazać zaliczki należne za poszczególne miesiące, a nie kwoty zaliczek faktycznie przekazanych do Urzędu Skarbowego. W przypadku gdy kwota zaliczki należnej różni się od kwoty faktycznie wpłaconej do urzędu skarbowego, w PIT-4R wykazuje się zaliczki należne, natomiast w części D.1. należy wyjaśnić z czego wynika różnica pomiędzy podatkiem pobranym a wpłaconym. Więcej na ten temat w artykule ,, Jak wypełnić PIT-4R? Zaliczki należne czy zapłacone?”.

Podatek PITPolski ŁadRozliczenie roczneKwota wolna od podatku