Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Problemy z Twój e-PIT 2019: podatnicy zgłaszają błędy w kosztach i ulgach podatkowych

Iwona Maczalska 19.02.2020 10:09 (aktualizacja: )

W ostatnich dniach dostaliśmy wiele zgłoszeń użytkowników sygnalizujących problemy w funkcjonowaniu rządowej usługi Twój e-PIT. Czyżby i w tym roku system zanotował kilka błędów i niedociągnięć, na które muszą uważać rozliczający się podatnicy?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Już w zeszłym roku usługa Twój e-PIT zalała fala negatywnych komentarzy ze strony podatników. Zgłaszali oni m.in. brak niektórych danych w swoich drukach PIT, czy nieotrzymanie UPO po wysyłce. Choć w tym roku powyższe błędy nie powinny już wystąpić, okazuje się, że musimy być przygotowani na kolejne niedogodności. Korzystając z doświadczenia innych podatników – przed wysyłką deklaracji za pośrednictwem Twój e-PIT 2019 radzimy skrupulatnie przejrzeć automatycznie wygenerowany druk PIT, by uniknąć późniejszych nieprzyjemności ze strony urzędu.

Błędne koszty dla osób do 26. roku życia wyliczone w usłudze Twój e-PIT

Uwaga - po publikacji tekstu redakcja otrzymała stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie nieprawidłowej interpretacji przepisów przez portal pit.pl. Treść stanowiska oraz metodę liczenia kosztów - korzystniejszą dla podatników, publikujemy na samym końcu tekstu - w części ,,Twój e-PIT wylicza koszty za cały rok - stanowisko Ministerstwa Finansów"

Usługa Twój e-PIT pozwala podatnikowi na zastosowanie całorocznego limitu kosztów w przypadku, gdy w zakładzie pracy pracownik nie przekazał oświadczenia, że korzysta z zerowej stawki PIT, a więc tzw. ,,ulgi dla młodych”. W konsekwencji w usłudze Twój e-PIT można zastosować koszty również za okres zwolnienia z PIT. Jeżeli podatnik nie chce zastosować wyższych kosztów – koniecznie musi w usłudze samodzielnie zmniejszyć je w automatycznie wygenerowanym PIT w usłudze. Jeśli tego nie zrobi – deklaracja PIT zostanie złożona z błędem.

W tej samej sytuacji są osoby, które złożyły w zakładzie pracy oświadczenie o skorzystaniu z ulgi dla młodych. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule  ,,Twój e-PIT nieprawidłowo podwyższa koszty osobom do 26. r.ż. i traktuje podatników nierówno”.

Problem z zalogowaniem do Twój e-PIT przy zerowym dochodzie lub zwrocie PIT za 2018 rok

Pojawili się podatnicy, którym pomimo podjętych prób, nie udało się zalogować do usługi Twój e-PIT. Problem stanowił zerowy dochód otrzymany za 2018 rok lub brak zwrotu PIT w 2019 roku. Jak sygnalizowali użytkownicy, przy próbie wpisania kwoty 0,00 zł system informował o błędach w logowaniu i automatycznie zmniejszał liczbę pozostałych, możliwych prób logowania.

Stanowisko Ministerstwa Finansów: ,,Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) należy zalogować się przy użyciu profilu zaufanego."

Rajmund ,, po zalogowaniu, uwierzytelnienie małżonka (który nie otrzymuje PIT rocznego od pracodawcy-placówka dyplomatyczna) po wpisaniu jego przychodu za 2019=zero jak podaje instrukcja - jest niemożliwe. Od razu informacja o błędach w logowaniu, i liczbie pozostałych możliwych prób.”

Źródło: komentarze czytelników PIT.pl

Maria W. ,, a jak mam zwrot czy nadpłatę za 2018 to nie można wpisać 0,00 to co jak nie było nic”

Źródło: komentarze czytelników PIT.pl

Błędy w niektórych ulgach podatkowych

Wypełniając PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT trzeba również skrupulatnie kontrolować ulgi wyszczególnione w automatycznie wygenerowanym zeznaniu podatkowym. Nasza czytelniczka chciała rozliczyć e-deklarację PIT-36 oraz (jak można przypuszczać) rozliczyć ulgę prorodzinną. Jak się okazało po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT do Jej deklaracji zostało dopisane dodatkowe dziecko – choć jak wynika z wypowiedzi czytelniczki - tak nie powinno być.

Joanna Ł.,, Jakaś masakra jak ktoś nie ma pojęcia o rozliczeniu pitu nie ma szans skorzystać z Twój e-PIT. Pit 36 nie działa dopisano mi dodatkowe dziecko jakaś porażka !”

Źródło: komentarze czytelników PIT.pl

Obciążone serwery – problem z logowaniem i wysyłką Twój e-PIT

Niestety podobnie jak w roku ubiegłym podatnicy skarżą się na obciążone serwery Ministerstwa Finansów, uniemożliwiające skuteczne zalogowanie się, bądź wysłanie zeznania podatkowego za 2019 rok. Podczas próby wysyłki podatnicy otrzymują komunikaty o treści ,,Wystąpił błąd – spróbuj ponownie później”, czy też ,,Nie udało się przetworzyć twojego zapytania. Przepraszamy wystąpił błąd po naszej stronie. Spróbuj ponownie później”. Więcej na ten temat w artykule ,, Twój e-PIT: obciążone serwery zaczynają wolniej pracować”.

Monika L. ,, Chyba jednak nadal są pewne problemy - logowanie bez kłopotu, przejście z PIT 37 do PIT 36 i jego wypełnienie też, ale wysłać się już niestety dać nie chce...co chwilę komunikat "Wystąpił błąd - spróbuj ponownie później."

Źródło: komentarze czytelników PIT.pl

Janka F. ,, Od wczoraj rana nie mogę wysłać PIT-36. Cały czas komunikat "Wystąpił błąd - spróbuj ponownie później." Próbowałam kilkakrotnie przez cały dzień. Niestety.”

Źródło: komentarze czytelników PIT.pl

Eliza B. ,, Już drugi dzień próbuję wysłać. Twój e-PIT-37 za rok 2019 Wystąpił nieznany błąd. Prosimy spróbować ponownie później”

Źródło: komentarze czytelników PIT.pl

 

Twój e-PIT wylicza koszty za cały rok - stanowisko Ministerstwa Finansów

Usługa Twój e-PIT pozwala zastosować limit całoroczny kosztów, jeśli tylko płatnik nie otrzymał od pracownika oświadczenia, że korzysta z ulgi dla młodych. Poniżej prezentujemy stanowisko Ministerstwa Finansów przekazane portalowi pit.pl w powyższej sprawie:

"W usłudze Twój e-PIT wykazane są koszty uzyskania przychodów do wysokości kwoty przychodów, także wtedy gdy zastosowana została ulga dla młodych. Zgodnie z przepisami, które nie uległy w tym zakresie zmianie, prawo do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów z pracy przysługuje także za okres, w którym podatnik świadcząc pracę nie uzyskał przychodów. Nowością jest natomiast ograniczenie odliczanych kosztów do wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu, w przypadku stosowania ulgi dla młodych.

Podatnik ma zatem prawo do zryczałtowanych i kwotowych kosztów uzyskania przychodów za wszystkie miesiące okresu świadczenia pracy, bez wyłączenia tego okresu, w którym przychody objęte były ulgą dla młodych. Wysokość tych kosztów nie może być wyższa od limitu rocznego.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, jak i te wyjaśnienia, stanowisko redakcji, zgodnie z którym w usłudze Twój e‑PIT zostały podane koszty zbyt wysokie, jest nieprawidłowe.

Wejście w życie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT[1] (zwanego dalej „ulga dla młodych”) nie zmieniło podstawowych zasad dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 2 ustawy PIT[2].

Oznacza to, że tak jak w latach ubiegłych, koszty uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT (tj. koszty zryczałtowane, kwotowe), przysługują podatnikowi także w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskuje przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Dla zastosowania powyższych kosztów wystarczy, że podatnik świadczył pracę.

W konsekwencji, prawo do omawianych kosztów istnieje również za okres, w którym podatnik świadcząc pracę nie uzyskał ww. przychodów, otrzymał je w wysokości niższej niż limity określone ustawą, lub uzyskane przychody w całości korzystały ze zwolnienia od podatku (np. w danym miesiącu podatnik otrzymał jedynie diety z tytułu podróży służbowej wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.a ustawy PIT lub przychody objęte ulgą dla młodych).

W stosunku do lat poprzednich aktualna pozostaje także zasada, że do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, które są określane w wysokości zryczałtowanej, kwotowej (art. 22 ust. 2 ustawy PIT), lub w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi za przejazd środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej (art. 22 ust. 11 ustawy PIT), nie ma zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy PIT.

Nowością jest natomiast ograniczenie odliczanych kosztów do wysokości tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu, w przypadku stosowania ulgi dla młodych. Stanowi o tym art. 22 ust. 3b ustawy PIT.

Odnosząc powyższe do przedstawionych przykładów liczbowych, w których (w każdym z nich) podatnik:

- nie ukończył 26. roku życia, - w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. miał trzy równoległe umowy o pracę,

- z każdej umowy uzyskał przychód w wysokości około 13 000 zł (łącznie 40 000 zł), który w rozliczeniu rocznym za 2019 r. objęty jest ulgą dla młodych w kwocie 35 636,67 zł (nadwyżka w wysokości 4 363,33 zł podlega opodatkowaniu),

- jest pracownikiem „miejscowym” w rozumieniu art. 22 ustawy PIT, dla którego zryczałtowane, kwotowe koszty uzyskania przychodów, wynoszą miesięcznie z każdej umowy po 112,25 zł za sierpień i wrzesień (2x 112,25 zł) oraz po 250 zł za październik, listopad i grudzień (3 x 250 zł), w sumie z każdej umowy po 974,50 zł (2x 112,25 zł + 3x 250 zł), co łącznie z trzech umów daje kwotę 2 923,50 zł

w rozliczeniu rocznym (niezależnie od tego czy w trakcie roku, przy poborze zaliczek na podatek, stosowane było zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, czy nie), podatnik ma prawo do ww. zryczałtowanych, kwotowych kosztów uzyskania przychodów za wszystkie miesiące okresu od sierpnia do grudnia (a nie tylko za okresy wypłat przekraczających limit ulgi dla młodych), z tym, że wysokość tych kosztów nie może być wyższa od limitu rocznego, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.[3] (2 626,54 zł), oraz przychodów ze stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu (w podanym przykładzie jest to kwota 4 363,33 zł).

Tym samym, w omawianym stanie faktycznym podatnik może w rozliczeniu rocznym zastosować koszty w wysokości 2 626,54 zł, co uwzględnia usługa Twój e‑PIT. W świetle powyższego podkreślamy raz jeszcze, że stanowisko redakcji, zgodnie z którym w usłudze Twój e‑PIT zostały podane koszty zbyt wysokie, jest nieprawidłowe."

Źródło: Mministerstwo Finansów

Twój e-PITRozliczenie roczneUlga na dzieciBez PIT dla młodychHOT