Bezzwrotna dotacja 5000 zł z Tarczy 6.0 nie dla firm zarejestrowanych w 2020 roku

Iwona Maczalska

Nie wszyscy przedsiębiorcy skorzystają z bezzwrotnej dotacji w kwocie 5000 zł na pokrycie bieżących wydatków firmowych. Mowa m.in. o firmach powstałych w bieżącym, 2020 roku. Nie spełniają one bowiem podstawowego warunku wpływającego na prawo do uzyskania dotacji.

» Bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z Tarczy branżowej. Dla kogo i na jakich warunkach?

Wielu czytelników serwisu PIT.pl pyta, czy prawo do uzyskania bezzwrotnej dotacji w kwocie 5000 zł dotyczy również firm, które zostały zarejestrowane na początku 2020 roku. Firmy te, choć uzyskały duży spadek przychodów nie mogą porównać je do przychodów z 2019 roku. Czy mimo to mogą wnioskować o dotację? Niestety, nie mamy dobrych informacji.

Dotacja 5000 zł a założenie działalności w 2020 roku

Źródło: shutterstock

» Bezzwrotna dotacja 5000 zł. Czy przyznanie mikropożyczki wiosną 2020 roku wyklucza prawo do dotacji?

40% spadek przychodów - kluczowy warunek trudny do spełnienia

Przepisy Tarczy 6.0 wyznaczają kilka niezbędnych warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, by uzyskać 5000 zł bezzwrotnej dotacji. Są nimi:

  1. Uzyskanie 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - a więc października lub listopada 2019 roku,
  2. Prowadzenie przeważającej części działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku, na podstawie kodów PKD wskazanych w stawie (patrz link do artykułu poniżej),
  3. Posiadanie statusu mikro – lub małego przedsiębiorcy,
  4. Niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.

O ile firmy zarejestrowane w 2020 roku bez problemu mogą potwierdzić prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie konkretnych kodów PKD w dniu 30 września 2020 roku, czy też niezawieszenie działalności, to problem pojawia się w przypadku udowodnienia 40% spadku przychodów. Projektowane przepisy Tarczy 6.0 mówią bowiem wprost, że starosta może udzielić przedsiębiorcy jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności pod warunkiem, że przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Dotacja 500 zł - przepisy, art.

Źródło: orka.sejm.gov.pl

Ustawodawcy tym samym ograniczyli grono potencjalnych świadczeniobiorców wyłącznie do przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w październiku bądź listopadzie 2019 roku. Przedsiębiorcy, których działalność powstała z początkiem 2020 roku nie mają fizycznej możliwości udokumentowania spadku przychodu w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, bowiem w 2019 roku ich działalność jeszcze nie była zarejestrowana.

Prawo do 5000 zł dotacji ustalane na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który po wejściu w życie przepisów Tarczy 6.0 będzie chciał wnioskować o bezzwrotną dotację, nie będzie zobowiązany do dodatkowego dokumentowania spadku przychodów, prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 30 września, czy dysponowania określonym kodem PKD. Weryfikacja jego prawa do świadczenia odbywać się będzie wyłącznie na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy. Warto jednak pamiętać, że oświadczenie to składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

MikropożyczkaKoronawirus w PolsceHOT