Bezzwrotna dotacja 5000 zł. Czy przyznanie mikropożyczki wiosną 2020 roku wyklucza prawo do dotacji?

Iwona Maczalska

W Sejmie trwają prace nad Tarczą antykryzysową 6.0. Dzięki niej przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, rozrywkowej oraz fitness będą mogli ubiegać się o przyznanie bezzwrotnej dotacji w kwocie 5000 zł. Czy z tej formy pomocy skorzystają również przedsiębiorcy, którzy wiosną / latem 2020 r. otrzymali 5000 zł mikropożyczki z PUP?

» Dotacja 5000 zł w ramach Tarczy 6.0 tylko dla przedsiębiorców o określonych kodach PKD

Prace nad szóstą wersją Tarczy antykryzysowej nadal trwają. Zakłada ona kilka form pomocy dla firm prowadzących działalność na podstawie określonych kodów PKD, różnych w zależności od formy wsparcia. W myśl Tarczy 6.0 przedsiębiorcy w kryzysie będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS, postojowe, czy mikropożyczkę 5000 zł. Ta ostatnia budzi jednak sporo wątpliwości.

Czy mikropożyczka wyklucza prawo do wnioskowania o dotację z Tarczy 6.0?

Źródło: shutterstock

Dostałem 5000 zł mikropożyczki z PUP. Czy mogę wnioskować o 5000 zł nowej dotacji?

To pytanie często zadawane jest wśród czytelników PIT.pl. Dla przedsiębiorców nie jest bowiem oczywista ponowna możliwość uzyskania 5000 zł dotacji, w przypadku wcześniejszego uzyskania mikropożyczki. Czy mikropożyczka wyklucza dotację?

Na wstępnie należy podkreślić, że zarówno mikropożyczka, jak i dotacja, pomimo że przyznawane są w tej samej kwocie, są odrębnymi świadczeniami, dedykowanymi innym świadczeniobiorcom. Warunki niezbędne do ich otrzymania są zupełnie inne. Inne są również akty prawne regulujące prawo do otrzymania świadczenia (mikropożyczka – Tarcza 2.0, dotacja – Tarcza 6.0). Dlatego też nie można tych form wsparcia w żaden sposób utożsamiać.

Oznacza to, że samo uzyskanie 5000 zł mikropożyczki wiosną / latem 2020 roku, w żaden sposób nie jest dyskwalifikacją w przypadku ubiegania się o bezzwrotną dotację z Tarczy 6.0. Kluczowe w przypadku prawa do ubiegania się o dotację jest spełnienie pozostałych warunków niezbędnych dla przyznania świadczenia.

» Bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z Tarczy branżowej. Dla kogo i na jakich warunkach?

Dotacja 5000 zł - jakie warunki należy spełnić?

Przepisy Tarczy 6.0 wyznaczają kilka warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, by uzyskać 5000 zł bezzwrotnej dotacji. Są nimi:

  1. Uzyskanie 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - a więc października lub listopada 2019 roku,
  2. Prowadzenie przeważającej części działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku, na podstawie kodów PKD wskazanych w stawie (patrz link do artykułu poniżej),
  3. Posiadanie statusu mikro – lub małego przedsiębiorcy,
  4. Niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.

Więcej na temat warunków ubiegania się o dotację oraz szczegółowych kodów PKD uprawniających do wnioskowania o świadczenie pisaliśmy w artykule ,, Bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z Tarczy branżowej. Dla kogo i na jakich warunkach?”.               

 

 

MikropożyczkaKoronawirus w PolsceHOT