Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dotacja 5000 zł w ramach Tarczy 6.0 tylko dla przedsiębiorców o określonych kodach PKD

Iwona Maczalska 04.11.2020 11:41 (aktualizacja: )

Już niebawem przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o przyznanie bezzwrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie 5000 zł. Nie wszyscy jednak skorzystają z tej pomocy. Aby ją otrzymać należy bowiem prowadzić działalność na podstawie konkretnego kodu PKD.

» Tarcza branżowa 6.0 - rząd przygotował kolejne wsparcia dla przedsiębiorców

W Sejmie trwają prace nad szóstą już wersją Tarczy antykryzysowej. Tarcza 6.0 zwana branżową, skierowana jest do firm z branży gastronomicznej, fitness oraz branży rozrywkowej. Zakłada ona m.in. możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację w kwocie 5000 zł. Kto skorzysta z tej pomocy i jakie warunki należy spełnić?

Dotacja 5000 zł - kody PKD działalności

Źródło: shutterstock

Dotacja 5000 zł - ważny kod PKD działalności gospodarczej

Jednym z kluczowych warunków skorzystania z bezzwrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jest prowadzenie przeważającej części działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku, na podstawie konkretnego kodu PKD wskazanego w ustawie. Mowa o kodach PKD:

Dotacja 5000 zł

Kod PKD

Opis

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo itp.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z

Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01 Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

działalność pokojów zagadek

93.29.B

pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa

96.04.Z

działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sem.gov.pl

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie innych kodów PKD, nie będą mieli możliwości skorzystania z tej formy pomocy.

Bezzwrotna dotacja tylko dla mikro- i małych przedsiębiorców

Jak się okazuje prowadzenie działalności na podstawie kodu PKD wskazanego w Tarczy 6.0 nie jest wystarczające. Ustawa wprowadza bowiem kolejne obostrzenie. Można w niej przeczytać, że ,,w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (...)”. Oznacza to, że ustawa po raz kolejny zacieśnia krąg podatników mogących skorzystać z tej formy pomocy.  

Więcej na temat pozostałych warunków, jakie należy spełnić, by uzyskać dotację pisaliśmy w artykule ,, Bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z Tarczy branżowej. Dla kogo i na jakich warunkach?”.

MikropożyczkaKoronawirus w PolsceHOT