Aktualizacja danych dużych podatników CIT

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną aktualizację indywidualnych danych podatkowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.

 

Dane, według stanu na 1 grudnia 2019 r., dotyczą zeznań za lata podatkowe, które u podatników zakończyły się w okresie 2012-2018 r. 

Źródło: www.podatki.gov.pl

CITPodatek PIT