800 plus w 2024 roku. Prezydent podpisał ustawę

Ewelina Czechowicz

W poniedziałek 7 sierpnia 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą zostanie podwyższone świadczenie 500 plus. Od kiedy nastąpi wypłata świadczenia w nowej wysokości? - wyjaśniamy

800 plus w 2024 roku. Ważne daty i informacje dotyczące wypłaty

Od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie kwota obecnie pobieranego przez rodziców i opiekunów świadczenia 500 plus na dziecko. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone do 29 lutego z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Podwyżka 500 plus nie wymaga nowego wniosku

Osoby pobierające świadczenie 500 plus nie muszą składać nowego wniosku o jego podwyższenie. Zmiana  wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie związane z rodzicielstwem

Oprócz 500 plus, którego wysokość wzrośnie w nowym roku, rodzice mogą korzystać z innych świadczeń takich jak program Maluch+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Dobry Start.

12 tys. zł na dziecko — Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, komu i kiedy przysługują dodatkowe pieniądze? - PIT.pl

Wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca 2021 r. wyłącznie elektronicznie — PIT.pl

800+ w rozliczeniu PIT

Podwyżka świadczenia podobnie jak obecnie pobierane świadczenie 500 plus zwolniona jest z podatku dochodowego. Rodzice i opiekunowie pobierający świadczenie nie wykazują go w rozliczeniu podatkowym. ZUS nie przekazuje też żadnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących jego wypłaty fiskusowi.

Stąd rodzice i opiekunowie nie rozliczają się z pobranego świadczenia.

800 plus w 2024 roku. Prezydent podpisał ustawę.

Wniosek o świadczenie 800+

Świadczenie w nowej wysokości otrzymają rodzice i opiekunowie, którzy będą mieć przyznane do niego prawo według stanu na 1 stycznia 2024 r. Nowy okres rozliczeniowy świadczenia 500 + trwa bowiem od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie z programu 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wniosek o jego przyznanie, mogą złożyć:

  1. rodzice (matka lub ojciec) oraz
  2. opiekun faktyczny (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu

Świadczenie wychowawcze  z programu Rodzina 500 + przysługuje również opiekunowi prawnemu dziecka oraz

  1. w niektórych przypadkach o świadczenie może wnioskować także dyrektor domu pomocy społecznej.
  2.  o świadczenie mogą też wnioskować rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. 

Termin na złożenie wniosku o 800 plus dla nowonarodzonego dziecka

W przypadku dziecka nowonarodzonego wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia porodu. Zachowanie tego terminu gwarantuje przyznanie i wypłatę świadczeń z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Rodzic, który nie dotrzyma wskazanego terminu, otrzyma świadczenie od miesiąca, w którym złożył wniosek.

 

ZasiłkiZUSMacierzyństwo