8 sposobów na wypłatę środków ze spółki z o.o.

Ewelina Czechowicz

Spółka z o.o. może być sposobem na optymalizację podatkową dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Często jednak przedsiębiorcy zastanawiają się, jak będą mogli wypłacić pieniądze ze spółki z o.o.? I czy spółka z o.o. może im się opłacić i będą mogli wypłacać pieniądze ze spółki, unikając zapłaty podwójnych podatków. Wyjaśniamy, jak można wypłacić pieniądze ze spółki z o.o.  

Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej działalności na spółkę z o.o. może być korzystna, jednak taka decyzja wymaga dogłębnej analizy i indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy. Prowadzenie spółki z o.o. to prowadzenie pełnej księgowości, które na pewno będzie droższa. I częste obawy przedsiębiorcy, czy będzie mógł wypłacić pieniądze ze spółki bez potrzeby płacenia podwójnych podatków.  Często bowiem w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mówi się o tzw. podwójnym opodatkowaniu. Wynika to z faktu, że najpierw płaci się podatek CIT, czyli podatek od osób prawnych, a później wspólnicy otrzymujący środki ze spółki muszą jeszcze odprowadzić najczęściej podatek PIT. Jak zapłacić jak najmniejszy podatek? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostaną wypłacone środki ze spółki z o.o., a sposobów na wypłatę ich jest kilka. 

Sposoby na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o.

Prowadzący spółkę z o.o. mogą skorzystać z kilku sposobów na wypłatę środków ze spółki z o.o., są to:

  1. dywidenda
  2. umowa o pracę
  3. umowa najmu
  4. wcześniejszy zwrot pożyczki
  5. wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie
  6. faktury z jdg 
  7. umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
  8. diety i koszty podróży służbowych

Dywidenda

Jest jednym z najpopularniejszych sposobów wypłaty środków ze spółki z o.o. Jednak nie jest to opcja najkorzystniejsza podatkowo. Od dywidendy należy bowiem zapłacić 19% podatku dochodowego. Stąd zysk jest tu opodatkowany podwójnie – na poziomie spółki podatkiem CIT, a następnie kiedy wspólnik wypłaca go podatkiem PIT.

Umowa o pracę

Wspólnik może być zatrudniony w spółce z o.o. na umowę o pracę. Od takiej umowy trzeba zapłacić składki ZUS oraz podatek na zasadach ogólnych, oraz składkę zdrowotną, która po zmianach, jakie wprowadzono za sprawą reformy podatkowej, od 2022 roku nie jest odliczana w PIT.  Rozwiązanie to nie jest zatem korzystne dla wspólnika spółki z o.o. bowiem opodatkowanie może wynieść ponad 40%.

Umowa najmu — najem nieruchomości lub ruchomości

W przypadku kiedy prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki z o.o., mamy możliwość wynajmowania spółce własnej nieruchomości i otrzymywania od spółki czynszu z najmu. Umowa najmu jest możliwa, kiedy przedsiębiorca jest właścicielem nieruchomości i wynajmuje ją na potrzeby spółki. Jest to też dobra forma dla zabezpieczenia majątku. Przedsiębiorca poza nieruchomościami może wynajmować swojej spółce maszyny, samochody albo inne potrzebne urządzenia do działania spółki. Uzyskane dochody z najmu aktualnie trzeba rozliczyć na PIT-28. Od stycznia 2023 roku dochody uzyskiwane z najmu są bowiem opodatkowane ryczałtowo. Tu trzeba pamiętać o korzystnych zmianach w ryczałcie, które wprowadzono nowelą lipcową. 

Pożyczka

W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej może się tak zdarzyć, że wspólnik udzieli spółce pożyczki. Kiedy będzie potrzebował wypłacić większą kwotę pieniędzy ze spółki, może rozliczyć je jako wcześniejszy zwrot pożyczki. Sama umowa pożyczki udzielanej spółce może przewidywać mechanizm wcześniejszej spłaty, lub wskazywać kiedy można i w jakich okolicznościach dokonać wypłaty tytułem spłaty pożyczki. 

8 sposobów na wypłatę środków ze spółki z o.o.

Źródło: Shutterstock

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie

Na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników można ustalić wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia dla danego członka zarządu za odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o. Wynagrodzenie może być wypłacone  jednorazowo, co miesiąc, kwartał lub w dowolnie ustalonym czasie. W każdym momencie działania spółki można przygotować odrębną uchwałę, w której można też przyznać dodatkowe wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia dla członka zarządu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników jest wolna od składek ZUS, poza składką zdrowotną wynoszącą 9%. Od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie członka zarządu oskładkowane jest składką zdrowotną w wysokości 9% od kwoty wynagrodzenia brutto. Wysokość składki zdrowotnej jest potrącana z wynagrodzenia członka zarządu i opłacana przez podmiot wypłacający mu wynagrodzenie, czyli spółkę.W przypadku wynagrodzenia do 120 000 złotych i sytuacji kiedy osoba, która otrzymuje takie wynagrodzenie i nie ma innych dochodów, ma prawo skorzystania z kwoty wolnej do podatku wynoszącej 30 000 zł. Jej wynagrodzenie opodatkowane będzie  12 % PIT i składką zdrowotną 9%, dla spółki  wypłata wynagrodzenia będzie stanowiła koszt , który zmniejszy podstawę opodatkowania w spółce, tym samym zmniejszy podatek CIT.

Faktury wystawiane na spółkę z jednoosobowej działalności

Przedsiębiorca, który prowadzi swoją spółkę z o.o., może jednocześnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Ma wtedy możliwość wystawiania faktur za usługi świadczone na rzecz spółki z o.o. Trzeba jednak pamiętać, że nie można wystawiać faktur na te same działania, które są objęte np. już wypłacanym wynagrodzeniem z tytułu zasiadania w zarządzie spółki czy wypłacanych świadczeń powtarzalnych. 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich 

Przedsiębiorca może też ze swoją spółką z o.o. zawrzeć umowę o dzieło. Rozwiązanie to będzie szczególnie korzystne, kiedy mamy możliwość podpisania umowy o dzieło przenoszącej prawa autorskie, można tu wtedy zastosować  50% koszty uzyskania przychodu. Wtedy podatek  (12%) będzie naliczony tylko od połowy wynagrodzenia przysługującego z takiej umowy.

 Umowa o działo z przeniesieniem praw autorskich może być zastosowana pod warunkiem kiedy tworzymy dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim – np. tworzony jest program komputerowy, muzyka, grafika itp. Dodatkowo musi dojść do przeniesienia praw autorskich na spółkę i nie może wynagrodzenie pokrywać się z zakresem pracy prezesa czy innymi wystawianymi na spółkę fakturami. 

Diety i koszty podróży służbowych

W sytuacji kiedy w ramach prowadzonej działalności prezes spółki czy wspólnik sporo podróżuje, ma prawo do wypłaty diety. Mogą być one wypłacone również osobom, które nie są zatrudnione w spółce. Stąd dieta będzie się należała prezesowi lub członkowi zarządu jeśli pełni on swoją funkcję na podstawie powołania.

Jak widać możliwości wypłaty pieniędzy ze spółki z o.o., jest kilka, niektóre z nich można łączyć, np.  otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisko prezesa zarządu, otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wystawianej faktury, czy z najmu oraz otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartej ze spółką umowo o dzieło. W żadnym wypadku czynności te nie mogą się jednak ze sobą pokrywać, a więc np. przedmiot umowy o dzieło nie może pokrywać się z przedmiotem prowadzonej działalność gospodarczej. Każdą sytuację najlepiej omówić z doradcą podatkowym, tak by mieć pewność co do podejmowanych działań i nie narazić się fiskusowi.

KsięgowośćPodatki 2023CITSkładka zdrowotnaPrzychodyWynajemPIT-28HOTFormy opodatkowaniaZakładanie firmy