2000 zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Jakie kody PKD działalności gospodarczej?

Iwona Maczalska

W Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy Tarczy 6.0. O dopłaty do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się już w najbliższych dniach. Kto skorzysta z dofinansowania? Będą to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie konkretnych kodów PKD, wskazanych w ustawie - Tarczy 6.0.

» Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ramach Tarczy 6.0. Dla kogo i na jakich zasadach?

15 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę – Tarczę branżową 6.0. Jeszcze tego samego dnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa zakłada wprowadzenie nowych form pomocowych dla przedsiębiorców, w tym m.in. 2000 zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

2000 zl dofinansowania dla pracowników w ramach Tarczy 6.0

Źródło: shutterstock

Kto może ubiegać się o 2000 zł dopłaty do wynagrodzeń pracowników

Tracza branżowa 6.0 wskazuje konkretne kody PKD, które stanowią przepustkę  do ubiegania się o 2000 zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Są nimi:

 1. 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 2. 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 3. 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 4. 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 5. 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 6. 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 7. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 8. 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
 9. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 10. 56.29.Z -  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 11. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
 12. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 13. 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 14. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 15. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
 16. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 17. 74.20.Z -Działalność fotograficzna,
 18. 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 19. 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 20. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 21. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 22. 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 23. 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 24. 85.59.A - Nauka języków obcych,
 25. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 26. 86.10.Z - Działalność szpitali  (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej),
 27. 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
 28. 86.90.D - Działalność paramedyczna,
 29. 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 30. 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 31. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
 32. 91.02.Z - Działalność muzeów,
 33. 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
 34. 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 35. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
 36. 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 37. 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
 38. 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 39. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 40. 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Oceny spełnienia warunku jakim jest posiadanie określonego oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonywać będzie się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. (Art. 15gga. 2. Tarczy 6.0).

Kiedy będzie można składać wnioski?

W świetle przepisów Tarczy branżowej 6.0 przedsiębiorcy o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będą mogli starać się już po upływie 3 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Choć teoretycznie ustawowy termin przypada w najbliższą sobotę 19.12, przedsiębiorcy muszą jeszcze poczekać na przygotowanie przez wojewódzkie urzędy pracy odpowiedniej struktury wysyłkowej i wniosków służących ubieganiu się o dofinansowanie.

Więcej na temat dofinansowania do wynagrodzeń pracowników pisaliśmy w poradniku ,,Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ramach Tarczy 6.0. Dla kogo i na jakich zasadach?". 

Koronawirus w PolsceMikropożyczka