ZUS

Tarcza 3.0 Rozszerzone ulgi ZUS dla przedsiębiorców

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0” to rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców w zakresie świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność i zwolnienia z opłacania składek ZUS za kwiecień i maj 2020 roku ...

Tarcza 3.0 Rozszerzone ulgi ZUS dla przedsiębiorców

Objaśnienia prawne ministra pracy: dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników a COVID-19

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ...

Objaśnienia prawne ministra pracy: dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników a COVID-19