ZUS

Aktualizacja programu Płatnik

Do programu Płatnik ZUS wdrożył nową metrykę związaną z projektem e-akta. Stąd możliwe były techniczne kłopoty z Płatnikiem w piątkowy wieczór. Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji ...

Aktualizacja programu Płatnik

Zasady korygowania druków ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS

Każdy płatnik (osoba fizyczna) zobowiązany jest przekazywać do ZUS za zatrudnione w firmie osoby, np. za pracowników, prawidłowo wypełnione dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące. Zgłasza też bądź wyrejestrowuje do/z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Gdy w formularzach tych popełni błąd, ma obowiązek go skorygować ...

Zasady korygowania druków ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS

Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?

Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia br., umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 lat do 10 lat. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy pracodawca przekaże do ZUS odpowiednie dokumenty z wykazanymi danymi, na podstawie których ...

Kiedy należy złożyć raport ZUS RIA?

Mniej kontroli ZUS, ale z lepszym skutkiem

W latach 2017-2018 ZUS przeprowadził o ok. 20 tys. rocznie mniej kontroli u przedsiębiorców, ale dzięki lepszemu typowaniu płatników ZUS, u których zachodzi ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Dzięki temu wzrosła skuteczność działań kontrolnych i lepsze są ich efekty ...

Mniej kontroli ZUS, ale z lepszym skutkiem