Pobierz e-pity 2020

ZUS

Czy wnioski o zwolnienie z ZUS będzie można składać w grudniu albo styczniu?

Rzecznik MŚP wystąpił do wicepremiera Gowina o niezwłoczne wydanie rozporządzenia, wydłużającego termin składania wniosków o pomoc w ramach tarczy branżowej dla firm. Przedsiębiorcy, którym przysługuje ulga na ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień w przypadku spadku przychodów o 75%, na razie nie mogą z niej skorzystać, gdyż termin na składanie wniosków upłynął 30 listopada ...

Czy wnioski o zwolnienie z ZUS będzie można składać w grudniu albo styczniu?

ZUS od rocznych nagród wypłacanych pracownikom

Firmy zazwyczaj w grudniu przekazują pracownikom dodatkowe wynagrodzenie, na którego wysokość ma wpływ podsumowanie ich rocznej pracy w zakładzie. Często gratyfikację taką pracodawca wypłaca też pracownikom, z którymi rozwiązał w danym roku kalendarzowym umowę o pracę ...

ZUS od rocznych nagród wypłacanych pracownikom