ZUS

Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która zdecydowała się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z reguły oczekuje, iż w razie zaistnienia określonego ryzyka uzyska prawo do danego świadczenia. Obecnie niezdolność do pracy w zdecydowanej większości potwierdzana jest zaświadczeniami lekarskimi wystawianymi w formie elektronicznej, które ...

Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

Nowe możliwości na PUE ZUS - samodzielne generowanie zaświadczeń ZUS

ZUS wprowadził na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) usługę, która pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. Już bez konieczności składania wniosku można samodzielnie utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w ZUS, o liczbie ubezpieczonych czy też ...

Nowe możliwości na PUE ZUS - samodzielne generowanie zaświadczeń ZUS

Nowe limity dla rencistów i emerytów od 1 września 2019 roku

Pracujący renciści i emeryci na wcześniejszej emeryturze, zatrudniając się, muszą pamiętać o limitach przychodu jaki osiągają z zatrudnienia. Jeśli te kwoty przekraczają pewne kwoty, ich świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone. Limity przychodów dla pracujących emerytów zmieniają się co kwartał, od września będą niższe ...

Nowe limity dla rencistów i emerytów od 1 września 2019 roku