Pobierz e-pity 2019

ZUS

Objaśnienia prawne ministra pracy: dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników a COVID-19

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ...

Objaśnienia prawne ministra pracy: dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników a COVID-19