RODO

1% podatku na rzecz OPP a ochrona danych osobowych

Organizacja pożytku publicznego jest uprawniona do przetwarzania danych darczyńcy i jednocześnie jest odpowiedzialna m.in. za właściwe ich wykorzystywanie, udostępnianie czy zabezpieczanie. Jednak nie ma jednak żadnych podstaw prawnych do udostępnienia danych darczyńców osobom obdarowanym, chyba że ...

1% podatku na rzecz OPP a ochrona danych osobowych

Zmiany w prawie pracy 2019

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, od 1 stycznia 2019 roku istotne zmiany nastąpią w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, w sposobie wypłaty wynagrodzenia i elementów świadectwa pracy ...

Zmiany w prawie pracy 2019

Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W wyniku zmian skróceniu ulegnie czas przechowywania akt pracowniczych. Nowelizacja wprowadza również ...

Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

RODO w spółce z o.o.

Spółka z o.o. jest administratorem danych osobowych, w tym również danych swoich wspólników, osób, którym przysługują prawa na udziałach oraz członków rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. Przetwarzanie danych osób fizycznych powiązanych ze spółką z racji relacji kapitałowych lub osobowych podlega ochronie prawnej nie inaczej niż w przypadku pracowników czy kontrahentów spółki ...

RODO w spółce z o.o.

Zawieranie umów po wejściu w życie RODO

Od 25 maja br. obowiązują przepisy ogólnego Rozporządzenia w zakresie danych osobowych (RODO) oraz nowej krajowej ustawy o ochronie danych osobowych. Specyfika tych przepisów powoduje, że zawierając umowy po tej dacie warto uwzględniać w kontraktach ich treść oraz ...

Zawieranie umów po wejściu w życie RODO