RODO

Zawieranie umów po wejściu w życie RODO

Od 25 maja br. obowiązują przepisy ogólnego Rozporządzenia w zakresie danych osobowych (RODO) oraz nowej krajowej ustawy o ochronie danych osobowych. Specyfika tych przepisów powoduje, że zawierając umowy po tej dacie warto uwzględniać w kontraktach ich treść oraz ...

Zawieranie umów po wejściu w życie RODO

Dane osobowe pracownika a RODO

Już jutro wejdą w życie znaczące zmiany w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Okazuje się, że tzw. RODO swoim zakresem obejmie również dane osobowe pracowników w zakładach pracy ...

Dane osobowe pracownika a RODO

Rząd przyjął nowe przepisy dotyczące tzw. RODO

Na ostatnim posiedzeniu Rządu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa jest odpowiedzią na unijne rozporządzenie dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) ...