Pobierz e-pity 2022

RODO

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Od 7 kwietnia zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy kodeksu pracy wprowadzające pracę zdalną. Dotąd to tzw. ustawa covidowa dawała podstawę dla świadczenia pracy poza przestrzenią biurową pracodawcy. Ekspert wyjaśnia obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych w czasie pracy zdalnej.

Praca zdalna a ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych sygnalistów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE traktuje w swej treści o konieczności wprowadzenia oraz stosowania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych sygnalistów. Nie ulega wątpliwości, że ...

Ochrona danych osobowych sygnalistów

Kontakt marketingowy zgodny z RODO

W dobie nowoczesnych technologii, zdecydowana większość firm korzysta z mediów społecznościowych czy newsletterów w celu utrzymania kontaktu z kontrahentami i klientami. Ta forma aktywności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentów, klientów lub ...

Kontakt marketingowy zgodny z RODO

RODO: Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Realizacja praw osób, których dotyczą dane, to obok obowiązku informacyjnego jedno z podstawowych zadań administratora danych. Na katalog praw zawarty w art. 15-22 RODO składa się prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu oraz niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na ...

RODO: Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Najnowsze kary za naruszenia przepisów RODO

W Polsce wciąż najwyższą karą za naruszenie RODO jest kara nałożona na serwis „Morele.net”, na kwotę 660.000 euro. Czy współpraca z UODO może ustrzec przed karą? Poniżej prezentujemy jak wyglądają najnowsze kary w RODO i ile one wynoszą?

Najnowsze kary za naruszenia przepisów RODO

Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników

Po prawie dwóch latach starań Rzecznika MŚP o ustalenie uprawnień pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika, projekt nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ...

Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników

Błędy w zgłoszeniach naruszeń do Prezesa UODO

Naruszenie ochrony danych może zdarzyć się w każdym podmiocie. Rolą administratora jest wdrożenie takich regulacji, by naruszenia te zdarzały się jak najrzadziej, a dane były chronione właściwie, na odpowiednio wysokim poziomie. Jeżeli jednak takie zdarzenie będzie miało miejsce i np. dojdzie do wysłania dokumentów zawierających dane osobowe na inny adres ...

Błędy w zgłoszeniach naruszeń do Prezesa UODO

"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO

Proces rekrutacji niewątpliwie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy. Pracodawcy w trakcie pozyskiwania nowych pracowników powinni przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie żądać od kandydata danych nadmiarowych, które ...

"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO