RODO

Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?

Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe tak wiele obowiązków. Jednym z nich jest ...

Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?

Kontrola pracownika przez pracodawcę a regulacje RODO

Pracodawca może w pewnych okolicznościach monitorować niektóre zachowania swoich pracowników. Przykładowo możliwe jest monitorowanie służbowej poczty elektronicznej pracownika czy też korzystanie z urządzeń monitorujących przejazd samochodem służbowym. Najwięcej wątpliwości budzi jednak możliwość badania trzeźwości pracowników ...

Kontrola pracownika przez pracodawcę a regulacje RODO

Przetwarzanie danych kandydata do pracy

Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie określają, jakich danych może żądać pracodawca na etapie zatrudnienia od kandydata do pracy. Katalog tych danych uległ zmianom już po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Pracodawca ...

Przetwarzanie danych kandydata do pracy

Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy

Pracodawca ma prawo kontrolować i kierować procesem pracy, w tym działaniami podległych sobie pracowników. Z tych praw i obowiązków wynika - pod określonymi warunkami - możliwość wprowadzenia zakładowego monitoringu, w ramach którego mogą być wykorzystywane dane biometryczne pracownika ...

Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy

RODO w spółkach handlowych

Spółki handlowe, w tym spółki z o.o. czy spółki jawne są administratorami danych osobowych. Jako przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe swoich klientów, współpracowników czy pracowników na zasadach dotyczących innych podmiotów, do których stosuje się przepisy RODO. Sporo wątpliwości może natomiast budzić przetwarzanie danych osobowych osób organizacyjnie powiązanych ze spółką, np. członków jej organów ...

RODO w spółkach handlowych