RODO

Kontakt marketingowy zgodny z RODO

W dobie nowoczesnych technologii, zdecydowana większość firm korzysta z mediów społecznościowych czy newsletterów w celu utrzymania kontaktu z kontrahentami i klientami. Ta forma aktywności wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentów, klientów lub ...

Kontakt marketingowy zgodny z RODO

RODO: Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Realizacja praw osób, których dotyczą dane, to obok obowiązku informacyjnego jedno z podstawowych zadań administratora danych. Na katalog praw zawarty w art. 15-22 RODO składa się prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu oraz niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na ...

RODO: Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Najnowsze kary za naruszenia przepisów RODO

W Polsce wciąż najwyższą karą za naruszenie RODO jest kara nałożona na serwis „Morele.net”, na kwotę 660.000 euro. Czy współpraca z UODO może ustrzec przed karą? Poniżej prezentujemy jak wyglądają najnowsze kary w RODO i ile one wynoszą?

Najnowsze kary za naruszenia przepisów RODO

Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników

Po prawie dwóch latach starań Rzecznika MŚP o ustalenie uprawnień pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika, projekt nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ...

Pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników

Błędy w zgłoszeniach naruszeń do Prezesa UODO

Naruszenie ochrony danych może zdarzyć się w każdym podmiocie. Rolą administratora jest wdrożenie takich regulacji, by naruszenia te zdarzały się jak najrzadziej, a dane były chronione właściwie, na odpowiednio wysokim poziomie. Jeżeli jednak takie zdarzenie będzie miało miejsce i np. dojdzie do wysłania dokumentów zawierających dane osobowe na inny adres ...

Błędy w zgłoszeniach naruszeń do Prezesa UODO

"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO

Proces rekrutacji niewątpliwie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy. Pracodawcy w trakcie pozyskiwania nowych pracowników powinni przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie żądać od kandydata danych nadmiarowych, które ...

"ABC rekrutacji" w wytycznych Prezesa UODO

Pozyskiwanie danych osobowych na etapie rekrutacji i zatrudnienia

Zakres danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od kandydata do pracy i od pracownika, wynika z przepisów Kodeksu pracy. Przepisy w tym zakresie dostosowane są do zasad wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przy czym zakres danych żądanych na etapie zatrudnienia różni się nieco od danych żądanych od pracownika ...

Pozyskiwanie danych osobowych na etapie rekrutacji i zatrudnienia

Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?

Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe tak wiele obowiązków. Jednym z nich jest ...

Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?