Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Firmy mogą przechowywać CV odrzuconych kandydatów do pracy

Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Minister Cyfryzacji wydał objaśnienia dotyczące stosowania RODO w sprawie okresu przechowywania CV kandydatów odrzuconych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skutecznie skorzystał z Konstytucji Biznesu występując o objaśnienia prawne przepisów kłopotliwych dla przedsiębiorców. Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo Przedsiębiorców, ministrowie oraz organy, które upoważnione są do przedkładania projektów aktów prawnych, mogą z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wydawać tzw. objaśnienia prawne. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania. Dziś na wniosek rzecznika MŚP, objaśnienia dotyczące stosowania RODO wydał Minister Cyfryzacji – Marek Zagórski.

– Konstytucja Biznesu powołała instytucję Rzecznika MŚP, dając mu możliwość zwracania się do ministerstw i urzędów o interpretację przepisów, które budzą wątpliwości przedsiębiorców. Tak było z RODO. Ministerstwo Cyfryzacji wykonało ogromną pracę wyjaśniając nowe przepisy i edukując przedsiębiorców, dlatego zwróciłem się do resortu z prośbą o wyjaśnienie kwestii, w sprawie której dostawałem wiele pytań, czyli kwestii dozwolonego okresu przechowywania CV – powiedział Adam Abramowicz.

Objaśnienia zawierają probiznesowe podejście w kwestii przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia, a konkretnie czasu, przez jaki przedsiębiorcy mogą przechowywać CV po zakończonym procesie rekrutacji. W objaśnieniach prawnych wskazuje się, że przedsiębiorcy mogą zachowywać CV po zakończonej rekrutacji na wypadek ochrony przed przyszłymi ewentualnymi roszczeniami ze strony kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

– Wydajemy objaśnienia na wniosek Rzecznika MŚP. Wykorzystując ten nowy instrument, który dała Konstytucja Biznesu chcemy zapewnić gwarancje i poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorców w tym konkretnym aspekcie. Mamy nadzieję, że to pomoże przedsiębiorcom i tym samym będzie to dobry sygnał dla innych resortów, żeby w ich właściwościach podejmowali podobne inicjatywy – powiedział Marek Zagórski.

Wiceminister Mariusz Haładyj z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zwrócił uwagę na moc prawną wydanego dokumentu.
Objaśnienia prawne służą zwiększeniu pewności prawa, co jest jednym z podstawowych założeń Konstytucji Biznesu. W prosty sposób, na praktycznych przykładach wyjaśniają, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy i jak powinien je wykonać. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do objaśnień, ma pewność, że urząd nie obciąży go karą czy daniną wyższą, niż wynikająca z objaśnienia prawnego. Nie poniesie więc negatywnych skutków skomplikowanych czy złożonych przepisów. To ważna gwarancja dla stosujących prawo – dodał Mariusz Haładyj.

Dokonana w objaśnieniach wykładnia może być podważona jedynie przez sąd. Dopóki nie pojawi się wyrok, który oznaczałby konieczność zmiany treści objaśnień, dopóty są one wiążące i gwarantują, że przedsiębiorcy, którzy je stosują, nie naruszają prawa – mówi Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

RODOFormy zatrudnienia