Pobierz e-pity 2022

BDO

Do końca lutego opłata roczna BDO odpady

28 lutego 2023 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej. Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru BDO!

Do końca lutego opłata roczna BDO odpady

Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku

Na przełomie roku przedsiębiorcy muszą dopełnić wielu obowiązków dotyczących m.in. konieczności dokonania różnego rodzaju rozliczeń. Chodzi tu w szczególności o sprawy związane z ochroną środowiska czy wykorzystywaniem samochodów i nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej. Formalności dopełnić muszą także ...

Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku

Surowe kary za błędy w ewidencjach BDO

Z dniem 23 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nowelizacja ta wprowadza zmiany m.in. dotyczące sankcji nakładanych za ...

Surowe kary za błędy w ewidencjach BDO