BDO

Opłaty za jednorazowe produkty z plastiku

Jeszcze do końca 2023 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego bądź jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, nie muszą ich udostępniać w wersji alternatywnej. Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani pobierać opłatę od konsumenta ...

Opłaty za jednorazowe produkty z plastiku

Do końca lutego opłata roczna BDO odpady

28 lutego 2023 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej. Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru BDO!

Do końca lutego opłata roczna BDO odpady