BDO

Termin złożenia rocznego sprawozdania BDO

Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów, transportujący odpady oraz prowadzący ich przetwarzanie ...

Termin złożenia rocznego sprawozdania BDO

Rejestracja przedsiębiorców zagranicznych w BDO

Przedsiębiorca zagraniczny przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, jest obowiązany złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO”). Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych ...

Rejestracja przedsiębiorców zagranicznych w BDO