Pobierz e-pity 2021

BDO

Termin złożenia rocznego sprawozdania BDO

Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów, transportujący odpady oraz prowadzący ich przetwarzanie ...

Termin złożenia rocznego sprawozdania BDO

Rejestracja przedsiębiorców zagranicznych w BDO

Przedsiębiorca zagraniczny przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, jest obowiązany złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami („BDO”). Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych ...

Rejestracja przedsiębiorców zagranicznych w BDO

Zadaj pytanie online w sprawie systemu BDO

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na bezpłatne webinarium „System BDO - sesja pytań i odpowiedzi”, które odbędzie się w czwartek 19 marca 2020 r. w godz. 10:00-11:00. Webinarium skierowane jest do podmiotów, które szukają odpowiedzi na pytania w zakresie funkcjonowania systemu BDO. Podczas webinarium na bieżąco odpowiadać na pytania ...

Zadaj pytanie online w sprawie systemu BDO