Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zwrot VAT za zagraniczne zakupy. Wniosek tylko do 30 września

Iwona Maczalska

Osoby, które w 2017 roku zakupiły towary w krajach UE i zapłacili w związku z tym podatek VAT mogą ubiegać się o jego zwrot. Aby jednak go otrzymać zobowiązani są do złożenia odpowiedniego wniosku.

Podróżni, którzy dokonali zakupów w krajach Unii Europejskiej mają możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług. Odbywa się to w ramach tzw. TAX FREE. Działanie to ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania.

<< TAX FREE: Zmiany od 1 sierpnia 2017 roku >>

 

TAX FREE – rodzaje towarów

Zwrot podatku VAT w ramach TAX FREE dotyczy wyłącznie towarów zakupionych w placówkach handlowych oznaczonych poniższym znakiem:

 

 

*Szczegółowy wzór znaku określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym.

Warto pamiętać, że dokument TAX FREE dający podstawę do ubiegania się o zwrot VAT musi być wystawiony w dniu dokonania zakupu towaru. Dokument ten powinien być dodatkowo zaopatrzony w paragon fiskalny.

 

200 zł - minimalna wartość zakupów a zwrot VAT w ramach TAX FREE

Nie bez znaczenia pozostaje kwota, za którą podróżny zakupił towar. W myśl nowelizowanych przepisów od 1 sierpnia 2017 roku minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawianego przez sprzedawcę, uprawniająca podróżnego do żądania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów wynosi 200 zł. Wynika to z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1248).

 

Zwrot VAT