Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej w PIT 2024. Kto i jak rozliczy go w deklaracji PIT

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają w 2023 roku zwrot z ZUS z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej, muszą pamiętać o jej rozliczeniu w deklaracji PIT za 2023 rok. Ministerstwo Finansów potwierdza, że otrzymaną kwotę zwrotu należy doliczyć do przychodu/dochodu w zeznaniu PIT.

Zwroty z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok wypłacane przez ZUS bywają duże. Dla przedsiębiorców z całą pewnością jest to dobra informacja. Niestety okazuje się, że nie wszyscy będą mogli cieszyć się pełnym zwrotem. Niektórzy przedsiębiorcy zwrot zmuszeni będą rozliczyć w rocznym rozliczeniu PIT za 2023 rok, składanym w 2024 roku.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w PIT 2024

Źródło: shutterstock

MF: Zwrot nadpłaty zdrowotnej trzeba rozliczyć w PIT 2024

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie gazety Rzeczpospolita odpowiedziało, że ,,zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z jej rocznego rozliczenia) powoduje obowiązek doliczenia zwróconych kwot do przychodów w zeznaniu za 2023 r.”.

Oznacza to, że spora część przedsiębiorców będzie musiała pamiętać o uzyskanym zwrocie rozliczając swój PIT za 2023 rok. O kogo dokładnie chodzi?

 

Którzy przedsiębiorcy rozliczą zwrot zdrowotnej w PIT 2024?

Nie na wszystkich przedsiębiorcach ciążyć będzie obowiązek rozliczenia uzyskanego z ZUS zwrotu nadpłaty zdrowotnej w rocznych rozliczeniach PIT 2024. Ten niemiły obowiązek dotknie m.in. przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, którzy w zeszłym roku zaliczali składkę zdrowotną do kosztów podatkowych. Jak wyjaśnia Ewelina Czechowicz, ekspert PIT.pl ,, Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, mogą zapłaconą składkę zdrowotną do wysokości 8700 zł za 2022 r. zaliczyć w koszty uzyskania przychodu albo odliczyć od dochodu. Stąd nadpłata składki zdrowotnej wpłynie na ich rozliczenie podatkowe. Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. wynikającej z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych – jeżeli składka była zaliczona do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy PIT korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W pozostałych przypadkach należy dokonać korekty zeznania PIT-36L za 2022 r.

Więcej o tym w artykule ,,Nadpłata rocznej składki zdrowotnej wywoła skutki w PIT za 2023 r.".

 

Przedsiębiorcy na podatku liniowym to nie jedyni, którzy rozliczą zwrot z nadpłaty składki zdrowotnej w PIT 2024. Kolejna grupa to podatnicy na ryczałcie ewidencjonowanym, którzy w poprzednim roku odliczali połowę składki od przychodu. Wspomniani przedsiębiorcy odliczoną kwotę będą zmuszeni doliczyć do przychodu w zeznaniu rocznym. Jak tłumaczy Ewelina Czechowicz ,, Podatnicy opodatkowani ryczałtowo mogą odliczyć od przychodu 50 % zapłaconej składki zdrowotnej. Dla nich zwrot nadpłaty będzie miał wpływ na PIT za 2023 rok. Bowiem będą musieli uwzględnić zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej i doliczyć ją do przychodu w PIT-28 w wysokości 50 %”.

 

Jedyną grupą przedsiębiorców, którzy w pełni mogą cieszyć się z otrzymanego zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej będą podatnicy opodatkowani skalą podatkową. Dla nich bowiem zwrot nadpłaty nie będzie miał wpływu na PIT za 2023 r.

 

Problemy i wątpliwości z rozliczeniem nadpłaty składki zdrowotnej w PIT 2024

W przepisach podatkowych nie określono jasno wszystkich zasad rozliczenia zwróconej nadpłaty składki zdrowotnej. Jest więc ona nadal źródłem wielu wątpliwości i sprzecznych interpretacji.

Próbę wyjaśnienia zawiłych przepisów podjęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które szczegółowo omawia zasady rozliczania nadpłaty zdrowotnej i jej ujęcia w PIT za 2024 rok. Więcej o tym można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce https://skwp.pl/aktualnosc/rozliczenie-podatkowe-nadplaconej-skladki-zdrowotnej-za-2022-r/

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto musi rozliczyć zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w PIT 2024?

O rozliczeniu w PIT 2024 uzyskanego zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej muszą pamiętać w szczególności przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym oraz ryczałtem.

2. Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej trzeba ująć w PIT-28?

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym będą zmuszeni rozliczyć zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w swoim PIT-28.

3. Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej trzeba ująć w PIT-36L?

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym będą zmuszeni rozliczyć zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w swoim PIT-36L.

4. Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej trzeba ująć w PIT-36?

Podatnicy opodatkowani skalą podatkową mogą być spokojni o swoje rozliczenie PIT. W ich bowiem przypadku otrzymany zwrot nadpłaty składki zdrowotnej nie będzie miał wpływu na roczne rozliczenie PIT.

Składka zdrowotnaZUSPIT-28PIT-36Rozliczenie roczne