ZUS szykuje Jednolity Plik Ubezpieczeniowy. Co się zmieni?

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce odciążyć płatników i przejąć od nich obowiązki ubezpieczeniowe. W niedalekim czasie pojawić się ma również nowy tzw. Jednolity Plik Ubezpieczeniowy ZUS. Co się zmieni?

» ZUS pomoże firmom i rozliczy składki

Prezes ZUS Gertruda Uścińska, w rozmowie z Money.pl zdradziła szczegóły wprowadzenia nowego – Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego ZUS. Czym będzie Jednolity Plik Ubezpieczeniowy i co będzie on oznaczał dla płatników?

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy ZUS

Źródło: shutterstock

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy ZUS

Kluczową zmianą, zapowiedzianą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma być wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego. To dzięki niemu Zakład będzie miał możliwość przejęcia na siebie obowiązku comiesięcznego rozliczania składek opłacanych przez płatników. Pracodawcy po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego, nie będą już musieli wypełniać ani wysyłać do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, wszystkie dane zostaną automatycznie pobierane do pliku.

Jak podsumowała Prezes ZUS w rozmowie z Money.pl ,,Chodzi nam o to, by w prospektywnie niezbyt odległej po prostu pracodawców odciążyć od tej całej złożonej buchalterii dotyczącej ilości dokumentów, które muszą gromadzić, ustalać podstawę wymiaru, ustalać wysokość składek, rozliczać z tytułu należnych składek, świadczeń, które wypłacają”.

Płatnik składek ustali wielkość składki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zmianie ulec mają również dotychczasowe zasady wypłacania świadczeń zasiłkowych, krótkookresowych przez płatników zatrudniających powyżej 20 pracowników. W myśl zmian, jak zdradziła Prezes ZUS w rozmowie z Money.pl ,,ustalimy we współpracy z płatnikiem wielkość należnej składki, postawimy ją do dyspozycji, żeby płatnik (red.) ją zaakceptował, czy też nie i porostu ją na numer rachunku zapłaci”.

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy. Jakie dane będzie trzeba przekazywać do ZUS?

Niestety na chwilę obecną Prezes ZUS nie zdradziła szczegółów dotyczących funkcjonowania samego Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego. Nie wiemy też, jakie dane płatnik będzie zobowiązany przekazać do ZUS. Wiemy tylko, że ZUS sam wyliczy kwoty należnych składek, dlatego też przypuszczać można, że jedną z kwot, jaką będzie trzeba na bieżąco wykazać i aktualizować w ZUS będą m.in. aktualne kwoty wynagrodzeń pracowników.

ZUSHOT