Zmiany w programie 500+. Pierwsze czytanie w Sejmie

Redakcja PIT.pl

Powierzenie obsługi programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, składanie wniosków wyłącznie online oraz odejście od wypłat świadczenia w gotówce – to najważniejsze proponowane zmiany w programie „Rodzina 500+”. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy w tej sprawie.

» Świadczenie 500+ w 2022 roku. Jakie zmiany od przyszłego roku?

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zakłada przede wszystkim, że obsługą programu „Rodzina 500+” wkrótce zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Drugą dużą zmianą jest składanie wniosków wyłącznie online, a także wypłata świadczenia na konto, czyli odejście od wypłat w gotówce. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu.

Zmiany w 500+

Źródło: shutterstock

„Rodzina 500+” to lepsze perspektywy rozwoju dla dzieci

Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, dzięki programowi „Rodzina 500+” rodziny stały się zamożniejsze, pojawiły się lepsze perspektywy rozwoju dla dzieci, inwestowania w rodzinę, a przede wszystkim, lepszego wykształcenia.

– Jest to jeden z czynników, który wspiera rodziny w podejmowaniu decyzji o tym, że rodzą się kolejne dzieci. Z programu „Rodzina 500+” do tej pory korzysta miesiąc w miesiąc blisko 6,5 mln dzieci. Od początku realizacji tego programu do polskich rodzin jako inwestycję w rodzinę przekazaliśmy ponad 156 mld zł – mówiła minister.

» Aktualnie obowiązująca wysokość zasiłków rodzinnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się obsługa programu

Jak wskazała szefowa resortu rodziny, na potrzeby obsługi programu „Rodzina 500+” przekazywane jest – na przykładzie roku 2020 – 0,85 proc. wydatkowanych środków, czyli jest to kwota 326,8 mln zł.

– Planujemy, aby od 1 stycznia przyszłego roku operacjonalizację zadania wypłaty świadczenia „Rodzina 500+” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty obsługi tego programu przez samorządy w roku 2020 wyniosły ponad 326 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał za realizację tego programu 0,1 proc., a rocznie mamy zagwarantowanych ok. 40 mld zł na świadczenie „500+”. Widzimy, jak relatywnie te środki będą mniejsze – mówiła minister Maląg.

Jak przypomniała, w tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął już obsługę programu „Dobry start”.

Wnioski online, pieniądze na konto

Kolejna proponowana zmiana w programie „Rodzina 500+” dotyczy wniosków. Podobnie jak w przypadku „Dobrego startu”, wkrótce wnioski o świadczenie wychowawcze złożymy wyłącznie online.

Już dzisiaj rodzice doskonale sobie z tym radzą. Jeszcze w 2018 r. 32,3 proc. wniosków zostało złożonych przez internet. W 2019 r. było to już 65,8 proc., a w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. – aż 84 proc.

Nowelizacja ustawy zakłada także, że świadczenie wychowawcze wypłacane będzie jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Co ważne, już dzisiaj jedynie w przypadku niespełna 2 proc. osób wypłata odbywa się w innej formie niż na rachunek bankowy.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha podkreśliła z kolei, że projekt nie wprowadza żadnych zmian związanych z uprawnieniami rodzin i ich dostępu do świadczenia „500+”.

Źródło: MPiPS

ZUSUlga na dzieci