Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w pracy kierowcy od 20 sierpnia 2020 r. – tzw. Pakiet mobilności

Ewelina Czechowicz

Od 20 sierpnia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie 2020/1054, które zmienia  rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów.

» Diety - wyjazdy zagraniczne

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcy w transporcie międzynarodowym muszą mieć zagwarantowaną możliwość regularnego odpoczynku, który powyżej 45 godzin nie może odbywać się w kabinie ciężarówki. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca musi zorganizować pracę kierowców tak, żeby umożliwić im powrót do domu co trzy-cztery tygodnie, w zależności od harmonogramu czasu pracy. Jakie jeszcze przepisy wprowadza pakiet mobilności? Czy firmy transportowe czeka rewolucja?

Czas pracy kierowców - zmiany

Źródło: shutterstock.com

Kogo dotyczą nowe przepisy

Podmiotami, które są zobowiązane do przestrzegania nowych przepisów są:

  • przewoźnicy drogowi
  • kierowcy transportu drogowego
  • Inspekcja Transportu Drogowego

Obowiązkowe powroty kierowców do domu co 3-4 tygodnie

Obowiązkowy powrót kierowcy do tzw. „bazy” lub miejsca zamieszkania maksymalnie co 4 tygodnie

Kierowca w każdych 4 tygodniach kalendarzowych (pn.-nd.) będzie zobligowany rozpocząć odpoczynek 45-godzinny w miejscu zamieszkania lub centrum operacyjnym firmy. Nowe przepisy zobowiązują do tego, by firmy transportowe tak ułożyły organizację pracy, by kierowca mógł wrócić do domu co 3-4 tygodnie.

» Diety - wyjazdy krajowe

Dlatego też pracodawca jest zobowiązany do tego aby umożliwić kierowcy  powrót do centrum operacyjnego tak aby wykorzystał on przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

W przypadku gdy kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku firma transportowa jest zobowiązana do umożliwienia powrotu przed  rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata.

Na podstawie nowych przepisów firmy są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji, którą muszą przechowywać i okazać na żądanie kontrolujących.

Odpoczynek kierowcy obowiązkowo poza pojazdem

Rozporządzenie zakłada, że regularny tygodniowy okres odpoczynku (przynajmniej 45 godz.) musi być spędzony poza pojazdem. Jeżeli okres ten jest spędzany poza domem, pracodawca musi opłacić zakwaterowanie.

Wykorzystanie dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku

Kierowca, który wykonuje międzynarodowe operacje przewozu rzeczy, może wykorzystać, poza państwem członkowskim siedziby, dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, jeżeli w ciągu dowolnych kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których conajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Musi on jednak rozpoczynać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza państwem członkowskim siedziby pracodawcy i poza państwem zamieszkania kierowcy.

Rekompensata

Za każde skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku należy się rekompensata już w trzecim tygodniu. W przypadku, gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, następny okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

Wydłużenie czasu jazdy o 1 lub 2 godziny

Kierowca może w wyjątkowych okolicznościach, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do bazy pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania na czas odpoczynku tygodniowego.

Czas ten wydłuża się do dwóch godzin, pod warunkiem, że kierowca odbył przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego praco­dawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Każdy okres wydłużenia jazdy powinien być skompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Nowe tachografy, obowiązek wymiany starych

Rozporządzenie zakłada, że w 2023 r. nowe samochody ciężarowe będą musiały być wyposażone w tachografy drugiej wersji, które będą rejestrować gdzie i kiedy dany kierowca przekroczył granicę, oraz identyfikowanie miejsc załadunku i rozładunku. Pojazdy z tachografem analogowym lub cyfrowym będą musiały przejść wymianę urządzenia do końca 2024 r., a pojazdy z tachografem inteligentnym pierwszej wersji – w 2025 r.

Wymiar czasu pracyFormy zatrudnienia