Zmiana wskaźników podatkowych od 1 czerwca 2022 r.

Katarzyna Sudaj

1 czerwca br. zmienią się niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w I kwartale 2022 roku wyniosło rekorodowe 6.235,22 zł.

<< Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

11 maja  2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło 6235,22 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2022 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2022 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Źródło: shutterstock

Wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 czerwca 2022

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2022 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2022 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.
WynagrodzenieObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
311,76 zł374,11 zł436,47 zł01.06.2022

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

<< Ograniczenie emerytury

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 czerwca 2022

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca przedstawia poniższa tabela:
 

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
4.364,65 zł8.105,79 zł01.06.2022
4.196,60 zł7.793,70 zł01.03.2022
3.960,20 zł7.354,50 zł01.12.2021

* podane kwoty są kwotami brutto

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Podatek PITEmeryturyFormy zatrudnieniaPodatki 2022