Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiana odsetek ustawowych i maksymalnych od 9 kwietnia 2020 roku

Iwona Maczalska 10.04.2020 10:24 (aktualizacja: )

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła po raz kolejny obniżyć stopy procentowe NBP. Zmiana ta wpłynie na wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych, które od 9 kwietnia wyniosą 4% i 8%.

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny postanowiła obniżyć stopy procentowe. Przypomnijmy, że ostatnia taka obniżka miała miejsce 17 marca. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,,RPP po ponad pięciu latach obniża stopy procentowe”.

Od 9 kwietnia wysokość stóp procentowych będzie kształtowała się następująco:

  1. Stopa referencyjna - 0,50%,
  2. Stopa lombardowa - 1,00%,
  3. Stopa depozytowa - 0,00%,
  4. Stopa redyskonta weksli - 0,55%,
  5. Stopa dyskontowa weksli - 0,60%.

Nowa wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych

Zmiana wysokości stóp procentowych wpłynie na wysokość odsetek ustawowych. Zgodnie z art. 359 §2 kc wysokość odsetek ustawowych jest równa stopie referencyjnej NBP oraz 3,50%. Oznacza to, że nowa wysokość odsetek ustawowych obowiązująca od 9 kwietnia wyniesie 4%.

Zmianie ulegnie również wysokość odsetek maksymalnych. Aby obliczyć wysokość tych odsetek należy ustalić dwukrotność odsetek ustawowych (art. 359§2(1) kc). Od 9 kwietnia odsetki te nie mogą być wyższe niż 8,00%.

Odsetki ustawowe i odsetki maksymalne za opóźnienie

Zmiana wysokości stóp procentowych wpłynie również na wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych za opóźnienie. Od 9 kwietnia odsetki ustawowe za opóźnienie wyniosą 6,00% (suma stopy referencyjnej NBP oraz 5,50% - art. 481 §2 kc). Odsetki maksymalne za opóźnienie wyniosą z kolei 12,00% (dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie - art. 481§2(1) kc).

 

Odsetki