Zerowy PIT dla seniora. Co warto wiedzieć i sprawdzić przed wysyłką zeznania?

Ewelina Czechowicz

Za sprawą Polskiego ładu seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Jednak żeby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić określone warunki, a przed wysyłką zeznanie należy sprawdzić. 

PIT-0 dla seniora po spełnieniu warunków

Z PIT-0 dla seniora za 2022 rok mogą skorzystać: 

 1. kobiety powyżej 60. roku życia,
 2. mężczyźni powyżej 65. roku życia,

Jeżeli nie otrzymują mimo nabycia uprawnienia:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

PIT-0 dla seniora – nieważna forma opodatkowania

Seniorzy, którzy zrezygnowali z pobierania emerytury, nie zapłacą podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej oraz zasiłków macierzyńskich – do kwoty 85 528 zł rocznie.

Zwolnienie dotyczy przychodów:

 •  z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 •  z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • oraz z zasiłków macierzyńskich,

pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zerowy PIT dla seniora, co trzeba sprawdzić przed wysyłką deklaracji

Źródło: shutterstock

PIT-0 na skali podatkowej z bonusem

Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Z ulgi mogą skorzystać kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Warunkiem jest nieotrzymywanie emerytury lub renty rodzinnej bądź świadczeń równorzędnych.

PIT dla seniora w e-Urzędzie Skarbowym – warto sprawdzić rozliczenie

Dla pracujących seniorów od stycznia 2022 roku obowiązuje nowa ulga podatkowa, która pozwala na zwolnienie z podatku dochodów od podatku. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnowały z jej pobierania i pozostały aktywne zawodowo.

Jak rozliczyć PIT-0 dla seniora

Podatnicy, mający uprawnienie do ulgi dla pracujących seniorów, którzy chcą z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym, mogą to zrobić poprzez:

 • złożenie zeznania za pomocą komercyjnego programu, redakcja PIT.pl rekomenduje użycie programu naszego partnera e-pity.pl
 • przez e-Urząd Skarbowy
 • w formie tradycyjnej

PIT-0 dla seniora w e-Urzędzie Skarbowym wymaga weryfikacji

Zeznanie udostępnione przez KAS w e-Urzędzie Skarbowym wymaga weryfikacji i dokonania zmian. Jak wyjaśnia resort finansów, zmian powinny dokonań osoby, u których w trakcie roku płatnik nie stosował ulgi dla pracujących seniorów oraz np. osób, którym PIT-0 dla seniora przysługuje tylko za część roku podatkowego, a płatnik w związku z brakiem złożonego oświadczenia nie uwzględnił tego w przekazanej informacji PIT-11.

E-Urząd Skarbowy – kiedy zweryfikować PIT w przypadku seniorów uprawnionych do ulgi podatkowej?

Jak wskazuje resort finansów zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełniane na podstawie danych z PIT-11. Płatnik (pracodawca) rozgranicza w PIT-11 przychody zwolnione na podstawie ulgi dla pracującego seniora tylko wówczas, gdy posiadał oświadczenie i stosował ulgę w trakcie roku. W sytuacji, kiedy pobierał zaliczki na PIT i nie stosował ulgi na podatnika, będzie czekał zwrot pobranego w 2022 roku podatku. Stąd przed automatyczną akceptacją zeznania warto je sprawdzić i zaktualizować o ewentualnie przysługującą ulgę.

Rozliczenie rocznePolski ŁadRolowanie zaliczekPodatki 2023