Zatrudniałeś pracownika/zleceniobiorcę w 2021 roku? Wyślij dziś PIT-11 do US

Iwona Maczalska

Osoby, które w 2021 roku zatrudniały pracowników lub zleceniobiorców nie mogą zapomnieć o obowiązku dostarczenia do Urzędu Skarbowego PIT-11 za tych podatników. Ostateczny termin mija dziś przed północą.

» MF: Elektroniczny PIT-11, PIT-40A/11A za 2021 r. płatnicy powinni składać w nowej wersji

Tylko do 31 stycznia 2022 roku płatnicy podatku PIT mają czas na złożenie w urzędzie skarbowym druku PIT-11 będącym informacją o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2021 roku. Informację PIT-11 można wysłać do US wyłącznie drogą elektroniczną.

PIT-11 za 2021 rok do 31 stycznia 2022

Źródło: shutterstock

» 31 stycznia - ważny termin dla płatników PIT. Przekaż deklaracje do US

PIT-11 tylko do 31 stycznia

PIT-11 za pracowników i zleceniobiorców należy wysłać do urzędu skarbowego do końca stycznia. Wspomniany termin dotyczy jednak wyłącznie wysyłki druku do urzędu skarbowego. W przypadku wysyłki PIT-11 do pracowników obowiązuje bowiem dłuższy termin. Pracownicy muszą otrzymać swoje informacje PIT-11 najpóźniej do poniedziałku 28 lutego.

Bez PIT-11 za zleceniobiorców

Są sytuacje, kiedy płatnik nie musi wysyłać informacji PIT-11 do US za zleceniobiorców. Na PIT-11 nie ujmuje się w szczególności wypłat z tytułu umów zlecenie i innych umów rozliczanych w ramach działalności wykonywanej osobiście (m.in. działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystyczne), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Podatek w takim przypadku pobierany jest ryczałtowo – w kwocie 17% przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Jaka wersja PIT-11 za 2021 rok?

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2021 rok zastosowanie będzie miał druk PIT-11 w wersji 27. Wynika to z Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik nr. 3). Więcej na ten temat w artykule ,, Jaka wersja informacji PIT-11 obowiązuje w 2022 roku?”.

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczne