MF: Elektroniczny PIT-11, PIT-40A/11A za 2021 r. płatnicy powinni składać w nowej wersji

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przypomina, że elektroniczny PIT-11, PIT-40A/11A za 2021 rok powinien być złożony w nowej wersji. Termin ich złożenia upływa z 31 stycznia br.

» Prawidłowy numer PESEL pracownika w PIT-11 ma kluczowe znaczenie

Płatnicy powinni wysłać drogą elektroniczną:

  • informację PIT-11 za rok 2021 – w wersji 27,
  • informację PIT-40A/11A za rok 2021 – w wersji 20.

Interaktywne formularze są dostępne na stronie podatki.gov.pl w zakładce: Formularze elektroniczne dla płatników.

,,Przypominamy o stosowaniu najnowszych wersji formularzy deklaracji za dany okres. Wcześniejsze, nieobowiązujące formularze, nie uwzględniają wprowadzonych zmian. Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza" - pisze resort finansów.

Źródło: MF

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczne