PIT-11 za 2021 rok do US. Czas tylko do poniedziałku

Iwona Maczalska

Już niebawem upłynie ostateczny termin na złożenie informacji PIT-11 przez płatników podatku PIT. Termin 31 stycznia dotyczy wyłącznie informacji za 2021 rok, składanych do urzędów skarbowych.

» PIT 2021/2022: jak rozliczyć?

W 2022 roku płatnicy podatku PIT zobowiązani są do wysyłki druku PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy), najpóźniej do poniedziałku 31 stycznia. Jedyną dopuszczalną formą wysyłki PIT-11 do US jest forma elektroniczna. Warto pamiętać o dotrzymaniu wspomnianego terminu, bowiem wysyłka PIT-11 po 31 stycznia będzie wykroczeniem skarbowym.

» Czy jednoosobowe działalności gospodarcze muszą wystawiać PIT-11 w 2022 roku?

Do kiedy PIT-11 za 2021 rok

Źródło: shutterstock

PIT-11 tylko do 31 stycznia

Ponieważ w 2022 roku 31 stycznia przypada w zwykły dzień roboczy, płatnicy nie mogą liczyć na przesunięcie terminu wysyłki druku PIT-11 do urzędu skarbowego. Wspomniany termin dotyczy jednak wyłącznie wysyłki druku do urzędu skarbowego. W przypadku wysyłki PIT-11 do pracowników obowiązuje bowiem dłuższy termin. Pracownicy muszą otrzymać swoje informacje PIT-11 najpóźniej do poniedziałku 28 lutego.

PIT-11 po terminie

Zdarzyć się może, że płatnik PIT z równych względów nie dotrzyma obowiązującego terminu na dostarczenie PIT-11 do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji należy wysłać druk do US niezwłocznie, dołączając do niego czynny żal.

Warto się śpieszyć z wysyłką druków PIT-11 po terminie. Złożenie druków PIT-11 w US po 31 stycznia jest bowiem wykroczeniem skarbowym, za który grozi kara grzywny.

Jaki wzór wniosku PIT-11 za 2021 rok?

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2021 rok zastosowanie będzie miał druk PIT-11 w wersji 27. Wynika to z Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik nr. 3). Więcej na ten temat w artykule ,, Jaka wersja informacji PIT-11 obowiązuje w 2022 roku?”.

PIT-11Podatek PITRozliczenie roczne