Prawidłowy numer PESEL pracownika w PIT-11 ma kluczowe znaczenie

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo finansów podkreśla, jak ważne jest, by pracodawca (płatnik podatku PIT) nie zrobił błędu wpisując numer PESEL swojego pracownika do informacji PIT-11, którą do 31 stycznia musi przekazać do urzędu skarbowego. W lutym druki PIT-11 trafią do rąk zatrudnionych. Na ich podstawie system Twój e-PIT wygeneruje do 15 lutego 2022 roku rozliczenia roczne PIT-37.

Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

Prawidłowe wpisanie NIP/PESEL pracownika umożliwia:

  • wygenerowanie i udostępnienie przez urząd skarbowy pracownikowi zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,
  • zalogowanie się przez pracownika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem jego danych podatkowych PESEL lub NIP,
  • złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnego systemu e-Deklaracje, dostępnego na podatki.gov.pl,
  • skorzystanie przez pracownika z przysługujących ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty podatku.

Tym samym brak właściwego PESEL lub NIP w przekazywanych informacjach podatkowych uniemożliwi bądź utrudni pracownikowi wywiązanie się z jego obowiązków podatkowych w PIT.

Prawidłowy numer PESEL pracownika w PIT-11 ma kluczowe znaczenie
Źródło: shutterstock.com

Uwaga!

Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999).

Urzędy gmin mogą nadawać numer PESEL cudzoziemcom

Od 1 czerwca 2021 r. urzędy gminy mogą nadawać cudzoziemcom numer PESEL do celów podatkowych [2] na ich wniosek.

Jest to możliwe dzięki wejściu w życie zmiany ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Dzięki zmianom płatnicy mogą wywiązać się z obowiązku wskazywania prawidłowego identyfikatora podatkowego swoich pracowników. To natomiast daje urzędom skarbowym możliwość jednoznacznej identyfikacji podatnika i udostępnienia mu zeznania podatkowego, np. w usłudze Twój e-PIT.

Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane

Od 1 stycznia 2022 r. nie są przyjmowane informacje składane przez płatników o dochodach i zaliczkach odprowadzonych za 2022 rok, które mają wpisane nieprawidłowe identyfikatory NIP/PESEL podatników, w tym wpisany ciąg takich samych cyfr.

Źródło: MF

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczneTwój e-PITPIT-37