Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zasiłki macierzyńskie bez PIT lecz z limitem

Redakcja PIT.pl

Obecne zmiany w ramach Polskiego Ładu obejmują także zasiłki macierzyńskie dla mężczyzn (za okres urlopu ojcowskiego) i kobiet. Z dniem 1 lipca są one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, lecz wyłącznie do kwoty 85 tys. 528 złotych w skali roku. 

» 10 ważnych zmian w PIT od 1 lipca 2022 r.

Do tej pory osoby sięgające po ulgę zwolnienia z PIT, które pobierały zasiłek macierzyński w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku, od tego świadczenia opłacały podatek. – W obliczu nowelizacji przepisów w ramach Polskiego Ładu, z dniem 1 lipca zasiłki wypłacane zarówno przez pracodawcę, jak i ZUS nie mogą być pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Podkreślić należy, iż zmiana ta dotyczy zarówno kobiet pobierających zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, jak również mężczyzn pobierających zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego – mówi Maciej Blajer z Systim.pl.

Zasiłek macierzyński be PIT

Źródło: shutterstock

Choć nowe przepisy dotyczące zwolnienia podatkowego weszły już w życie 1 lipca br., to jednak zaczną one obowiązywać z mocą wsteczną - zwolnieniem z podatku dochodowego zostaną bowiem objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z poniższych ulg podatkowych:

  • ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26. roku życia,
  • ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy,
  • ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci,
  • ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie pracującej po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie).

Co należy zrobić, aby ZUS zastosował zwolnienie przy naliczaniu zaliczki na PIT? – W tym celu niezbędne jest złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich dokumentów. Jeśli chodzi o osoby korzystające z ulgi dla młodych, powinny one złożyć wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia.  W sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobami korzystającymi z pozostałych ulg, wtedy powinny one sięgnąć po oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi – podkreśla ekspert z Systim.pl.

Na koniec warto podkreślić, iż w sytuacji zmiany stanu faktycznego, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS musi być o tym poinformowany. Co ważne, możliwe jest cofnięcie złożonego wniosku o zastosowanie ulgi.

Źródło: Systim.pl

MacierzyństwoPodatek PITPolski Ład