Zarobki emerytów i rencistów. Uwaga na niższe limity od 1 września 2021

Iwona Maczalska

1 września zmianie uległy limity dodatkowych zarobków, po przekroczeniu których pobierane świadczenie rentowe lub emerytalne zostanie zmniejszone, a nawet całkowicie wstrzymane. Uzyskując dodatkowe dochody warto w tym kwartale zwrócić uwagę na nowe limity, które są niższe od poprzednio obowiązujących. 

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą ,,dorobić’’ do pobieranego świadczenia. Niestety kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona i uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nowe limity zarobków emerytów i rencistów od 1 marca 2021

Źródło: shutterstock

Ze względu na spadek wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2021 roku do 5.504,52 zł, emeryt lub rencista od  września 2021 roku będzie mógł dodatkowo dorobić:

  • nie więcej niż 3853,20 zł zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 7.155,90 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Ograniczenie emerytury - limity
Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
3.853,20 zł7.155,90 zł01.09.2021
3.977,10 zł7.386,10 zł01.06.2021
3.820,60 zł7.095,40 zł01.03.2021
3.618,30 zł6.719,70 zł
01.12.2020

* podane kwoty są kwotami brutto

Powyższe limity zarobków są niższe od tych, które obowiązywały w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Podejmując zatem dodatkową pracę zarobkową warto zwrócić na to uwagę, by uniknąć konieczności zwrotu części bądź całości pobieranej emerytury z ZUS. 

Limity zarobków nie dla wszystkich

Nie należy zapominać, że powyższe limity dotyczą wyłącznie emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. ,,świadczenie przedemerytalne’’. Emeryci pobierający emeryturę właściwą mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.

PPK emeryturaZUS