Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wysłałeś PIT 2019 przez Internet? Zachowaj UPO

Iwona Maczalska 10.03.2020 09:15 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy dokonali wysyłki rocznego zeznania PIT za 2019 rok przez Internet powinni zwrócić szczególną uwagę na UPO. UPO jest dowodem i potwierdzeniem pozytywnego złożenia deklaracji PIT w formie elektronicznej.

Podatnicy rozliczający PIT za 2019 rok drogą elektroniczną powinni każdego roku zachowywać dokument UPO. UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest ważnym dokumentem dla podatnika. Poświadcza on bowiem złożenie zeznania PIT i pozytywne rozliczenie z urzędem skarbowym.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

W Twój e-PIT pobierzesz UPO również za rok ubiegły

Pozytywnym elementem rozliczania zeznania PIT poprzez usługę Twój e-PIT jest możliwość pobrania dokumentu UPO również za rok ubiegły. Jeżeli więc podatnik rozliczał PIT w 2019 roku (za 2018 rok) poprzez usługę Twój e-PIT, a nie dysponuje numerem UPO – ma możliwość ponownego pobrania dokumentu bezpośrednio w serwisie. Aby to zrobić wystarczy przejść do zakładki ,,Złożone dokumenty”.

Źródło: Twój e-PIT

Pozytywna weryfikacja zeznania PIT - status 200

Deklaracja PIT, która została poprawnie wysłana powinna uzyskać status 200. Jeżeli deklaracja została sporządzona błędnie, bądź też wystąpiły problemy podczas wysyłki deklaracji do urzędu skarbowego – nasza deklaracja osiągnie status inny niż 200.

Problemy z wysyłką PIT - różne statusy deklaracji i brak UPO

Konsekwencją braku statusu 200 jest jednoczesny brak możliwości uzyskania UPO. Deklaracja składana przez podatnika może uzyskać jeden z poniższych statusów:

Status 401 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz niezgodność dokumentu z schematem xsd. Powodem pojawienia się tego statusu może być m.in. niewypełnione jednego z pół deklaracji niezbędnych do wysyłki.

<< więcej o statusie 401

Status 411 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektroniczną.

<< więcej o statusie 411

Status 412 – dotyczy problemu z wysyłką deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

<< więcej o statusie 412

Status 414 – oznacza, negatywną weryfikację deklaracji z powodu błędnych danych identyfikacyjnych. Powodem może być m. im. podanie błędnego numeru NIP, PESEL, czy też wskazanie błędnej kwoty przychodu złożonej w deklaracji za rok poprzedni.

<< więcej o statusie 414

Rozliczenie rocznePIT-37PIT-36Twój e-PIT