Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wymiar czasu pracy w 2020 r.

Gazeta Podatkowa 05.11.2019 09:45 (aktualizacja: )

Podstawą planowania czasu pracy jest prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Sposób jego obliczenia, uregulowany w przepisach Kodeksu pracy, dotyczy zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. Odmienne zasady ustalania wymiaru czasu pracy określono tylko dla zatrudnionych w ruchu ciągłym.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Metodykę obliczania wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 K.p. Stanowi on, że wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ustalony we wskazany sposób wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika (art. 130 § 3 K.p.). Okresami usprawiedliwionej nieobecności w pracy są m.in. urlop wypoczynkowy czy niezdolność do pracy spowodowana chorobą.

Podany sposób obliczania wymiaru czasu pracy stosuje się także do pracowników objętych innymi normami czasu pracy na podstawie przepisów odrębnych, jak np. pracowników medycznych czy niepełnosprawnych. Jednak zamiast kodeksowych norm czasu pracy stosuje się normy właściwe dla wymienionych grup pracowników.

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, wymiar czasu pracy pracownika pełnoetatowego obniża się proporcjonalnie do wielkości jego etatu.

Dni świąteczne w 2020 r.

Za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela wymiar czasu pracy należy obniżyć o 8 godzin. Dni świąteczne będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy określono w art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Nie wszystkie jednak święta obniżają wymiar czasu pracy. Są to tylko te dni, które przypadają w innym dniu niż niedziela. W 2020 r. będą to:

 • 1 stycznia 2020 r. - Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2020 r. - Święto Trzech Króli,
 • 13 kwietnia 2020 r. - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja 2020 r. - Święto Państwowe,
 • 11 czerwca 2020 r. - dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia 2020 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 11 listopada 2020 r. - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia 2020 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia 2020 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2020 r. dwa święta przypadają w sobotę, tj. 15 sierpnia i 26 grudnia 2020 r. Zatem pracodawcy stosujący system podstawowy, w którym soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, będą obowiązani wyznaczyć inny dzień wolny od pracy za te święta. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy. W tabelach przedstawiono obowiązujące w 2020 r. wymiary czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych dla pracowników zatrudnionych na pełny etat, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
miesiącobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)16821
II(40 godz. × 4 tyg.)16020
III(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)17622
IV(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)16821
V(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)16020
VI(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)16821
VII(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)18423
VIII(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)16020
IX(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)17622
X(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)17622
XI(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)16020
XII(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)16821
razem2.024253
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
okresobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
I-III(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 2 święta)50463
IV-VI(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 3 święta)49662
VII-IX(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)52065
X-XII(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 3 święta)50463
razem2.024253
Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe
okresobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
I-IV(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 3 święta)67284
V-VIII(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 3 święta)67284
IX-XII(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 3 święta)68085
razem2.024253
Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe
okresobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
I-VI(40 godz. × 26 tyg.) - (8 godz. × 5 świąt)1.000125
VII-XII(40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 4 święta)1.024128
razem2.024253
Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy
okresobliczenie wymiaru czasu pracygodzinydni
I-XII(40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 9 świąt)2.024253

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)


autor: Ewa Madejek
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 2019-10-31

Pracownicze plany kapitałowe w praktyce. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Wymiar czasu pracyKodeks pracyFormy zatrudnienia