Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiany w ustalaniu ryczałtu

Iwona Maczalska

Już niedługo zmienią się zasady ustalania ryczałtu w przypadku wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Do ustalania ryczałtu nie będzie bowiem brana już pod uwagę pojemność silnika. Wszystko za sprawą ustawy Polski Ład.

» Polski Ład: jest projekt ustawy MF. Zyska 18 mln Polaków

Od 2022 roku zmianie ulegną zasady ustalania ryczałtu określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiany reguluje ustawa tzw. Polski Ład.

Wykorzystywanie służbowego auta do celów prywatnych a PIT

Źródło: shutterstock

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT. Jak jest?

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów do ustalenia wartości ryczałtu od wykorzystania służbowego auta do celów prywatnych służy parametr – pojemność silnika samochodu. W związku z tym wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięczne – w przypadku samochodu o mocy silnika do 1600 cm3 oraz,
  2. 400 zł miesięcznie – w przypadku samochodu o mocy silnika powyżej 1600 cm3.

W myśl art. 12 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli do wykorzystywania służbowego samochodu dla celów prywatnych dochodziło wyłącznie przez część miesiąca, wartość nieodpłatnego świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, w wysokości 1/30 powyższych kwot.

» Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe i modyfikacja już istniejących

Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych. Co się zmieni?

Ustawa Polski Ład całkowicie zmienia zasady ustalania wartości świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Do ustalenia ryczałtu nie będzie już brana pod uwagę pojemność silnika, lecz mocsilnika, z podziałem na: do i powyżej 60 kW. To jednak nie wszystko. Jak informuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy Nowy ład ,, Nowe brzmienie pkt 1 oznacza ponadto objęcie, niższym 250 zł ryczałtem, wprost (a nie poprzez interpretację przepisu) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem).

Auto firmowePodatek PITPolski Ład