Wspólne rozliczenie małżonków 2022. Jak rozliczyć w PIT?

Iwona Maczalska

W 2022 roku podatnicy nadal mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Mogą to zrobić na kilka sposobów - elektronicznie i papierowo. Warto jednak mieć na uwadze zmiany dotyczące wspólnego rozliczenia, jakie zaczęły obowiązywać w 2022 roku.

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2021 rok, podatnicy podobnie jak w latach ubiegłych mogą skorzystać z preferencji podatkowej jaką jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. W życie weszły jednak pewne zmiany, które mają zastosowanie już do tegorocznych rozliczeń podatku PIT. Co się zmieniło? W myśl nowych przepisów w 2022 roku rozliczyć się wspólnie będą mogli również małżonkowie, którzy nie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok. Z możliwości wspólnego rozliczenia skorzystają także małżonkowie na ryczałcie i podatku liniowym, lecz pod pewnym warunkiem. Więcej na ten temat w artykule ,,Wspólne rozliczenie małżonków w PIT w 2022 roku. Po nowemu czy staremu?".

Wspólne rozliczenie z małżonkiem - sposoby

Źródło: shutterstock

Wspólne rozliczenie małżonków przez Internet

Małżonkowie rozliczając swoje dochody za 2021 rok mogą wybrać różne formy rozliczenia. Jedną z najwygodniejszych jest elekroniczne wysłanie deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Można w tym celu wykorzystać darmowe programy do rozliczeń PIT. Jest to najszybszy sposób bowiem program nie tylko podpowie, jak bezbłędnie dokonać wspólnego rozliczenia, lecz również pozwoli na automatyczne przesadnie deklaracji PIT do urzędu skarbowego.

Zespół PIT.pl rekomenduje program epity, który krok po kroku poprowadzi Cię przez proces wspólnego rozliczania z małżonkiem deklaracji PIT za 2021 rok.

Wspólne rozliczenie małżonków w usłudze Twój e-PIT

Wspólnego rozliczenia małżonków można dokonać również za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów ,, W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika. Zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Taka możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji. Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci, na formularzu PIT-28 i PIT-38. Analogicznie jest w usłudze Twój e-PIT”. 

Wspólne rozliczenie małżonków rzadziej w wersji papierowej

Podatnicy chcący rozliczyć się wspólnie z małżonkiem mogą to zrobić składając w urzędzie skarbowym papierową formę zeznania PIT lub wysyłając go pocztą do urzędu. Ta forma rozliczenia odchodzi jednak powoli do lamusa. Wymaga ona bowiem samodzielnego uzupełnienia wszystkich danych podatkowych oraz dokonania stosownych wyliczeń.

Małżonkowie, którzy zdecydują się jednak na papierową formę rozliczenia, powinni zwrócić szczególną uwagę na wersję deklaracji PIT obowiązującą w 2022 roku. Najpopularniejsze deklaracje PIT, wraz z obowiązującą wersją znajdują się poniżej:

Rodzaj deklaracji PITWersja PIT obowiązująca w tegorocznych rozliczeniach
PIT-3728
PIT-3629

Wspólne rozliczenie PITTwój e-PITPIT-36PIT-37Rozliczenie roczne