Wpływ składki zdrowotnej na godzinową stawkę w umowach zlecenia w 2022 roku

Redakcja PIT.pl

Jak Polski Ład wpłynie na zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych? Spora część przedsiębiorców chociaż raz w życiu zatrudniała w swojej firmie osobę zatrudnioną na etacie w innej firmie w formie umowy zlecenia. Sposób opłacania składek ZUS w przypadku wystąpienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń przy umowie zleceniu zależy od warunków występujących przy umowie o pracę. Istotnym jest, czy pensja pracownika jest niższa od minimalnej czy też pracownik ten osiąga minimalne wynagrodzenie.

Z zatrudnianiem zleceniobiorców przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń możemy spotkać się m.in. wśród pracowników służby zdrowia, gastronomii, hotelarstwie i wielu innych.

Przypomnijmy, iż stawki od stycznia 2022 roku ulegną zmianom, w przypadku umów o pracę minimalne wynagrodzenie wyniesie 3010.00 brutto zł, a w przypadku umowy zlecenia stawka godzinowa z 18.30 zł/h brutto w 2021 roku wzrośnie do poziomu 19.70 zł/h brutto. W poniższym artykule dokonamy porównań wynagrodzenia przy stawce godzinowej, a także pełnej przyjmując iż zleceniobiorca , którego chcemy zatrudnić pracuje już na etacie w innej firmie zarabiając co najmniej minimalną krajową. Przypadek zasługujący na omówienie dotyczy zarówno osób zatrudnionych, które zawarły z własnym pracodawcą dodatkową umowę zlecenie. Od takich umów obowiązkowo opłaca się składkę zdrowotną, która w wyniku nadchodzących zmian będzie obciążeniem realnie wyższym. Wszystko za sprawą zlikwidowania możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7.75%.

Część przedsiębiorców w umowach zlecenia stosuje stawkę godzinową. Możemy spotkać się ze stawką brutto, a także ze stawką netto za godzinę wykonanego zlecenia. Przy wynagrodzeniu brutto 25.00 zł/h w 2021 r. oraz identycznej stawce w 2022 r. stosując koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%, wynagrodzenie będzie kształtowało się na poziomie:

 BruttoKoszty uzyskania przychodówKwota wolna*Składka zdrowotnaSkładka zdrowotna odliczonaPodatek 17%Wypłata / przelew
202125,00 zł5,000,002,251,941,0021,75 zł
202225,00 zł5,000,002,25brak3,0019,75 zł

Podsumowując składka zdrowotna odliczona w wysokości 7.75% w 2022 r. nie obniży już zaliczki na podatek, a zatem obciążenia wobec urzędu skarbowego będą wyższe niż dotychczas, a zleceniobiorca otrzyma mniejsze wynagrodzenie. Jak wskazuje poniższa tabela w umowach, w których występuje stawka brutto obniży się wynagrodzenie zleceniobiorcy.

Przykładowo 100h pracy ze stawką 25.00 zł/h brutto, powoduje iż strata w dotychczasowym wynagrodzeniu zleceniobiorcy będzie wynosiła 194 zł. Sytuację tą przedstawia następująca tabela:

 BruttoKoszty uzyskania przychodówKwota wolna*Składka zdrowotnaSkładka zdrowotna odliczonaPodatek 17%Wypłata / przelew
20212500,00 zł500,000,00225,00193,75146,002129,00 zł
20222500,00 zł500,000,00225,00brak340,001935,00 zł

W interesie zleceniobiorców chcących utrzymać dotychczasowy poziom dochodu koniecznym jest renegocjowanie w tym zakresie postanowień umowy.

Stosując stawkę netto za godzinę pracy zleceniobiorcy będziemy mieć odwrotną sytuację. W przypadku stawki netto najbardziej odczuje to zleceniodawca. Oto przykład: Przy wynagrodzeniu netto 17.50 zł/h w 2021 r. oraz identycznej stawce w 2022 r. stosując koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%, wynagrodzenie będzie kształtowało się na poziomie:

 BruttoKoszty uzyskania przychodówKwota wolna*Składka zdrowotnaSkładka zdrowotna odliczonaPodatek 17%Wypłata / przelew
202120,33 zł4,070,001,831,581,0017,50 zł
202222,53 zł4,510,002,03brak3,0017,50 zł

Skutek pozostania przy tej samej stawce netto jest taki, iż zleceniodawca zmuszony jest do dostosowania wysokości stawki brutto za 1 godzinę przez co poniesie większy koszt związany ze wzrostem wynagrodzenia brutto. Kształtowanie stawki brutto przy jednakowej kwocie netto przedstawia poniższa tabela:

Ponownie jak w poprzednich przykładach składka zdrowotna odliczona w wysokości 7.75% w 2022 r. nie obniży już zaliczki na podatek, a zatem obciążenia wobec urzędu skarbowego, ale jednocześnie wobec zakładu ubezpieczeń społecznych będą wyższe niż dotychczas. Przykładowo 100h pracy ze stawką 17.50 zł/h netto, spowoduje wzrost kosztów po stronie zleceniodawcy w wysokości 206,59 zł. Sytuację tą przedstawia następująca tabela:

 BruttoKoszty uzyskania przychodówKwota wolna*Składka zdrowotnaSkładka zdrowotna odliczonaPodatek 17%Wypłata / przelew
20212054,95 zł410,990,00184,95159,26120,001750,00 zł
20222261,54 zł452,310,00203,54brak308,001750,00 zł

Zapraszamy zleceniodawców do wspólnych negocjacji by w roku 2022 nie być zaskoczonym zapisami umowy przechodzącej na rok następny. Niestety Ustawodawca nie zapewnił stronom poszanowania swobody kształtowania postanowień umowy.

Monika Kierys
Specjalista ds. kadr i płac W kancelarii Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o.o.

Składka zdrowotnaFormy zatrudnieniaZUSPolski Ład