Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej WIS-W

Piotr Szulczewski

Ministerstwo finansów opublikowało wniosek WIS-W, na którym od 1 listopada będzie można składać podania o ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla towarów i usług. W zakresie przekazywania wiążących dla podatnika informacji co do stawki podatku, wniosek zastąpi ORD-IN oraz składane do GUS zapytania o właściwą klasyfikację towarów i usług.

Wniosek obowiązujący od 1 listopada 2019 r. oznaczony będzie jako WIS-W, natomiast załącznik, składany jako rozszerzenie treści niemieszczących się w głównym wniosku – WIS-W/A.

Treść wniosków WIS-W i WIS-W/A

Wnioski WIS a dotychczasowe wnioski WIT, WIA i interpretacje indywidualne

Istotnym elementem WIS są informacje o decyzjach co do stawki VAT lub innych warunków opodatkowania danego towaru lub usługi - informacje o wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) i interpretacji indywidualnej dla zakresu objętego wnioskiem.

Zgodnie z uzasadnieniem zmian przepisów ustawy o VAT, podatnicy będą mogli otrzymać interpretacje indywidualne dotyczące określenia właściwej stawki podatku VAT dla towarów i usług będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu przed dniem 1 stycznia 2020 r. (tj. od 1 czerwca 2019 r do 31 grudnia 2019 r.), jednak interpretacje te nie będą mogły dotyczyć stanu prawnego, który będzie obowiązywał po tym dniu. Innymi słowy, wydawane w 2019 r. interpretacje indywidualne będą mogły dotyczyć stawek VAT obowiązujących do dnia 1 stycznia 2020 r.

Jeżeli podatnik uzyskał już informację w tej sprawie towaru lub usługi powinien podać sygnaturę sprawy wydanej decyzji. Wydana wcześniej interpretacja chroni go w takim zakresie, w jakim stawka VAT została ustalona i obowiązywała do 2020 r. Innymi słowy nie traci ona ważności, ale wyłącznie w zakresie stanu do 2020 r. Jeśli podatnik nie wystąpi ponownie o klasyfikację stawkową, interpretacja nie da skutku ochronnego w 2021 r.

Podatnik dla bezpieczeństwa powinien ponownie występować o WIS i może posiłkować się dotychczasowymi interpretacjami, bazując jednak na grupowaniach PKWiU lub CN wcześniej ustalonych w procesie interpretacji (forma potwierdzenia dotychczasowych interpretacji).

Organy skarbowe poprzez wydawanie WIS zyskują dodatkowe uprawnienie – badanie grupowań PKWiU i CN co powoduje, że w tym zakresie mogą one nie uznawać wcześniej klasyfikowanych grupowań (samodzielnie lub poprzez GUS), a to może wpływać na prawidłowość stosowanej stawki VAT.

Zmiany w VATPKWiUVAT