Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W jakiej wysokości zapłacić składki ZUS w lutym 2023?

Katarzyna Sudaj

W poniedziałek 20 lutego mija termin zapłaty składek ZUS za styczeń 2023. Składki ZUS rosną w styczniu każdego roku. Jednak po raz pierwszy wyższe składki ZUS za styczeń 2023 roku w nowej wysokości trzeba zapłacić w lutym. Kto jaką kwotę musi przelać do ZUS? Jak na to wpływa forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej?

Ile zapłacić ZUS do 20 marca?

W 2022 roku przeżyliśmy pewien rodzaj rewolucji w sposobie naliczania wysokości składek ZUS. Oczywiście chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość została mocno skomplikowana. Uzależniono ją od wybranej formy opodatkowania prowadzonej działalności oraz od poziomu osiąganych przychodów. Poza tym w bardzo mocny sposób ograniczono możliwość odliczania tejże składki, czyli de facto stała się ona podatkiem zdrowotnym (przynajmniej dla pracowników zatrudnionych na etacie, których pozbawiono prawa do jej odliczenia).

Składki ZUS społeczne za styczeń 2023

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z żadnych preferencji i płacą ZUS w pełnej wysokości, muszą za styczeń zapłacić na ubezpieczenie społeczne:

 • 1.316,54 zł - dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego + składka zdrowotna, lub
 • 1.418,48 zł - (z ubezpieczeniem chorobowym) + składka zdrowotna 2023.

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2023
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2023Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
4161,00 złxxx**4161,00 zł812,23 zł332,88 zł101,94 zł69,49 złxxx**101,94 zł

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Na czym polega ulga „mały ZUS plus”? Kto może z niej skorzystać?

Nowe firmy na preferencyjnym ZUS

Nowe firmy mogą skorzystać z ulgowych składek dla nowych firm. Wówczas opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. A to wynagrodzenie zmienia się w 2023 roku dwukrotnie, więc i składki ZUS społeczne dla nowych firm są obliczane dwukrotnie - osobno dla pierwszego i dla drugiego półrocza:

1. Dla miesięcy od stycznia do czerwca 2023:

 • 331,26 zł - suma składek do zapłaty (z dobrowolną składka na chorobowe),
 • 305,61 zł - suma składek do zapłaty, jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaruSkładki ZUS styczeń-czerwiec 2023
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-06.2023Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Emer.Rent.Chor.Wyp.
1047,00 złxxx zł**1047,00 zł204,37 zł83,76 zł25,65 zł17,48 złxxx**

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

2. Dla miesięcy lipiec – grudzień 2023:

 • 341,72 zł - suma składek do zapłaty (z dobrowolną składka na chorobowe),
 • 315,26 zł Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaruSkładki ZUS lipiec-grudzień 2023
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 07-12.2023Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Emer.Rent.Chor.Wyp.
1080,00 złxxx zł**1080,00 zł210,82 zł86,40 zł26,46 zł18,04 złxxx**

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

>>> Ubezpieczenia w ZUS osoby współpracującej z przedsiębiorcą w 2023 r.

Składka zdrowotna dla osoby współpracującej w 2023 roku wynosi 470,20 zł.

Składka zdrowotna 2023

Do sumy składek na ubezpieczenia społeczne (a jak widzimy wyżej, może być ich kilka wysokości), należy doliczyć do przelewu do ZUS również składkę zdrowotną. Z wysokością składki zdrowotnej jest jeszcze trudniej. Zależy ona od wybranej formy opodatkowania, od kwoty osiąganych przychodów / dochodów, ale również określono jej wartość minimalną na wypadek straty lub bardzo niskich przychodów.

Indywidualny rachunek składkowy do zapłaty ZUS

Zdrowotne na zasadach ogólnych - 9 proc. od dochodu, ale nie mniej niż …

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W celu uproszczenia rozliczeń przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (3.490 zł).

Składka nie może być niższa od kwoty:

 • 270,90 zł (za styczeń 2023 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3010 zł).
 • 314,10 zł (za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3490 zł).

Uwaga!

Do 20 lutego płacimy składkę za styczeń 2023 czyli w "starej" wysokości 270,90 zł, a dopiero w marcu zapłacimy 314,10 zł opłacając zdrowotne za luty 2023 r.

Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym składkę zdrowotną powinien naliczać w wysokości 4,9% podstawy wymiaru, ale nie niższej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, tj. za styczeń 2023 r. - 270,90 zł, od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r. - 314,10 zł.

Zdrowotne dla ryczałtowców

 • 376,16 zł (tj. 9% podstawy wymiaru równej 4.179,56 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) dla przychodów do kwoty 60.000 zł;
 • 626,93 zł (tj. 9% podstawy wymiaru równej 6965,94 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – dla przychodów w przedziale 60 000 zł - 300 000 zł.
 • 1128,48 zł czyli 9% z podstawy 12 538,69 zł (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) dla przychodów powyżej 300 tys zł.

Wiecej o składce zdrowotnej na ryczałcie 

 

Składka zdrowotna przedsiębiorcy po zmianie formy opodatkowania 

Zdrowotne na karcie podatkowej

314,10 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki czyli z 3490 zł równej minimalnemu wynagrodzeniu od 1 stycznia 2023 r.).

Terminy zapłaty składek ZUS

W zależności od formy prawnej danego płatnika ZUS, obowiązują trzy terminy na złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2023 r.:

 • do 6 lutego 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 15 lutego br. przez płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • do 20 lutego br. przez pozostałych płatników składek.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składki za styczeń zapłacić muszą najpóźniej w poniedziałek 20 lutego 2023 r.

Jeśli korzystasz z „ulgi na start”, to jesteś zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Jednak składkę zdrowotną musisz zapłacić.

 

ZUSNiski ZUSSkładka zdrowotna