Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na ryczałcie w górę w 2023 roku

Ewelina Czechowicz 23.01.2023 08:00 (aktualizacja: )

Zgodnie z opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny obwieszczeniu wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2022 r. wzrosła i wynosiła na koniec grudnia 6965,94 zł. O wysokości tego wskaźnika zależna jest m.in. składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtowo. W związku z podwyżką przeciętnego wynagrodzenia składka zdrowotna wzrośnie w 2023 roku, skala podwyżek będzie wynosiła od 40 do 120 złotych.

Skala podwyżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie uzależniona jest od progu dochodowego w jakim przedsiębiorca opłaca ryczałt. Zgodnie z danymi GUS   z 20 stycznia 2023 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale w 2022 r. wyniosło 6965,94 zł. Średnia płaca wzrosła w ciągu roku o niemal 750 zł.

Ryzykowny ryczałt - przekroczenie progu przychodów spowoduje dopłaty do składki zdrowotnej za 2022 - PIT.pl

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opłacających ryczałt

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt  r wynosi 9 proc. podstawy opodatkowania, a progi są wyznaczone w zależności od rocznego przychodu:

Roczny przychód

Podstawa stawki zdrowotnej dla podatnika na ryczałcie

Do 60 000 zł

60% przeciętnego wynagrodzenia

Do 300 000 zł

100% przeciętnego wynagrodzenia

Powyżej 300 000 zł

180% przeciętnego wynagrodzenia

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Składka zdrowotna na ryczałcie w górę w 2023 roku

Źródło: shutterstock

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie w 2023 roku

W 2023 roku wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie wzrośnie, i wyniesie:

Roczny przychód

Podstawa stawki zdrowotnej dla podatnika na ryczałcie

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Do 60 000 zł

60% przeciętnego wynagrodzenia (6965,94 zł x 60% = 4179,56 zł)

376,16 zł

(4179,56 zł x 9%)

Do 300 000 zł

100% przeciętnego wynagrodzenia (6965,94 zł)

626,93 zł 

(6965,94 zł x 9%)

Powyżej 300 000 zł

180% przeciętnego wynagrodzenia (12538,69zł)

1128,48 zł 

(12538,69 zł x 9%)

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Polski ład – możliwość odliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok

Podobnie jak w 2022 roku przedsiębiorcy będą mieli prawo do odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej. Ryczałtowcy mają prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o 50 % wartości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotnej. Pomniejszenie dotyczy wyłącznie składek, które zostały opłacone w danym roku podatkowym.  

 

Składka zdrowotnaZUSRyczałtHOT