Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych trafi do Sejmu [projekt przepisów]

Ewelina Czechowicz

Senat przyjął uchwałę ws. wniesienia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w Prawie Przedsiębiorców. Projekt przewidujący wprowadzenie ulgi na wypoczynek dla samozatrudnionych, teraz trafi do Sejmu. Czy rządzący powinni wprowadzić ulgę na wypoczynek dla samozatrudnionych?

Nowelizacja Prawa Przedsiębiorców, co ma się zmienić?

Projekt noweli ustawy Prawo przedsiębiorców przewiduje przyznanie samozatrudnionym ulgi w postaci obniżenia o 50 proc. składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku w jednym wybranym miesiącu w danym roku kalendarzowym (ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych).

Kto miałby mieć prawo do ulgi z tytułu wypoczynku?

Zgodnie z senackim projektem, warunkiem skorzystania z ulgi ma być prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły przez okres przekraczający pół roku. Przychód z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chęci skorzystania z ulgi nie może być wyższy niż 60 tys. zł. Z ulgi nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy opłacający składki KRUS.

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych

Źródło: shutterstock

Zgłoszenie zamiaru korzystania z ulgi

Projek przepisów zakłada, że aby skorzystać z ulgi, trzeba będzie zgłosić taki zamiar do 10. dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym będzie realizowane prawo do wypoczynku do ZUS.

Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne do pełnej wysokości będzie finansować budżet państwa za pośrednictwem ZUS. W projekcie szacuje się, że z ulgi mogłoby skorzystać 1,2 mln samozatrudnionych, co kosztowałoby budżet państwa ok. 320 mln zł.

Przepisy miałyby wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Koronawirus w PolsceUrlopZwolnienia z ZUS