Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga dla młodych (PIT-0). Kiedy pojawi się konieczność zapłaty podatku?

Iwona Maczalska

W 2022 i 2023 roku młodzi podatnicy nadal będą mogli korzystać ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. ulgi dla młodych. Nie wszystkie jednak przychody podlegają zwolnieniu. Minister Finansów wyjaśnia, kiedy pojawia się konieczność zapłaty podatku i w jakiej stawce.

Ulga PIT-0 dla osób młodych funkcjonuje już od 2019 roku. Aktualnie mogą z niej korzystać osoby młode do ukończenia 26. roku życia, uzyskujące przychody wskazane w ustawie o PIT. Okazuje się jednak, że nie wszystkie z nich podlegają zwolnieniu. O tym, kiedy i w jakiej wysokości należy zapłacić podatek pisze Minister Finansów, w odpowiedzi na najnowszą interpelację poselską nr 36311 z dnia 19 października.

Ulga dla młodych - jaki podatek po przekroczeniu 85 528 zł

Źródło: shutterstock

Dla kogo ulga dla osób młodych?

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o PIT z ulgi dla młodych mogą korzystać osoby do ukończenia przez nie 26. roku życia, które uzyskują przychody: ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.

Warto przy tym podkreślić, że wśród przychodów podlegających zwolnieniu znajdują się również przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, jak również zasiłki macierzyńskie.

Przychody osób młodych - limit zwolnienia do 85 528 zł

Ostatnie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które weszły w życie w ramach tzw. ustawy o Polskim Ładzie, nie zmieniły limitu przychodów po przekroczeniu których podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek. Obowiązujący w 2022 roku limit nadal wynosi 85 528 zł.

Przekroczenie limitu 85 528 zł - co z podatkiem?

Wątpliwości budzi kwestia tego, jaki podatek zapłaci młody podatnik, w sytuacji przekroczenia wspomnianego limitu. Jak tłumaczy Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację ,, Po przekroczeniu limitu zwolnienia ww. przychody młodego podatnika podlegają opodatkowaniu według ogólnych zasad obowiązujących w systemie podatkowym. Po przekroczeniu limitu zwolnienia ww. przychody młodego podatnika podlegają opodatkowaniu według ogólnych zasad obowiązujących w systemie podatkowym”.

MF podkreśla jednak, że ,,obecnie kwota wolna wynosi 30 tys. zł, a wysokość progu podatkowego, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku została podniesiona do 120 tys. zł. Poniżej tej kwoty dochody podatnika podlegają opodatkowaniu 12% stawką podatku, wprowadzoną od 1 lipca 2022 r., lecz mającą zastosowanie do dochodu za cały 2022 r.”.

Więcej na temat wysokości stawki po przekroczeniu 85 528 zł w artykule ,,Przekroczenie dochodu w 2022 r. ponad 85 528 zł - zaliczki na podatek i rozliczenie roczne".

Przekroczenie limitu 85 528 zł - co z kwotą wolną od podatku?

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oznaczają, że podatnik korzystający z ulgi dla młodych, po przekroczeniu limitu przychodów 85 528 zł, nadal zachowuje prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Kwotę tą ma możliwość zastosowania do nadwyżki ponad wspomniany limit.

Podsumowując - podatek wystąpi dopiero po wykorzystaniu limitu 85 528 zł i kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł, która to zsumowana kwota wynosi 115 528 zł.

Korzystasz również z innych ulg podatkowych? Uważaj na limit przychodów

Korzystając z ulgi dla młodych warto zachować szczególną ostrożność, szczególnie w sytuacji, gdy planujemy skorzystać również innych, dostępnych odliczeń podatkowych tj. ulga 4+, czy ulga na powrót. Wspomniany bowiem limit 85 528 zł jest bowiem wspólny dla wszystkich zastosowanych w danym roku podatkowym ulg. Oznacza to, że jeżeli podatnik skorzysta z więcej niż z jednego zwolnienia podatkowego, to łączny limit dla wszystkich zwolnień nadal będzie wynosił 85 528 zł, a nie 85 528 zł osobno dla każdego z nich. Więcej na ten temat w artykule ,, Przekroczenie dochodu w 2022 r. ponad 85 528 zł - zaliczki na podatek i rozliczenie roczne”.

Bez PIT dla młodychRozliczenie roczneKwota wolna od podatkuPodatek PITSkala podatkowaPolski Ład