Ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)

Redakcja PIT.pl

Ułatwienia dla PGK w Polskim Ładzie to zmniejszony limit minimalny kapitału zakładowego, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności oraz korzystniejsze warunki rozliczania strat. 

» MF: Polski Ład a opodatkowanie VAT usług finansowych. Jakie korzyści?

Wprowadzone zmiany pomogą również w przyciągnięciu do Polski zagranicznego kapitału i nowych inwestorów oraz stworzeniu przyjaznego klimatu podatkowego dla inwestycji strategicznych.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej jest atrakcyjnym modelem biznesowym, którego zaletą jest możliwość wspólnego rozliczania dochodów i strat przez spółki wchodzące w skład grupy. Wprowadzone zmiany w zakresie PGK przyczynią się do upowszechnienia tego rozwiązania podatkowego, które jest dość często stosowane w innych państwach UE.

» Od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mogli tworzyć grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek

Minimalny kapitał zakładowy

Dotychczas podatkową grupę kapitałową mogły utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosiła minimum pół miliona zł. W ramach Polskiego Ładu zmniejszyliśmy tą wartość o połowę, do 250 tys. zł. Dzięki temu możliwość założenia grupy podatkowej jest otwarta dla mniejszych podmiotów.

Ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)

Źródło: shutterstock

Powiązania spółek

Wcześniej spółki zależne wchodzące w skład PGK nie mogły posiadać udziału w innych spółkach zależnych tworzących PGK. Polski Ład likwiduje ten warunek. Dopuszczamy również połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek w grupie. Pozostawiliśmy jedynie warunek, że w wyniku takich przekształceń w grupie pozostać muszą przynajmniej dwie spółki.

Warunek rentowności

PGK musiały osiągać rentowność na poziomie 2% udziału dochodu w przychodach. Brak rentowności skutkował automatyczną utratą przez grupę statusu podatnika. Zlikwidowanie tego warunku, to odpowiedź na wyzwania, które stanęły przed PGK w trakcie epidemii, kiedy trudno było zagwarantować osiągnięcie takiego poziomu. Teraz chcemy, żeby ten warunek całkowicie zniknął.

Rozliczanie strat

Spółki, które tworzą PGK nie mogły rozliczać strat, które zakumulowały przed wejściem do grupy. Teraz proponujemy im taką możliwości, ale tylko z własnym dochodem, który samodzielnie osiągnęły w trakcie funkcjonowania w PGK.

Źródło: MF

Polski Ład