Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Twój e-PIT 2020: przedsiębiorcy jak u wróżki - wróżenie z fusów co do przychodów w usłudze MF?

Piotr Szulczewski 11.12.2019 09:25 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów odkrywa karty – zapewnia, że już w 2020 r. rozliczenia podatkowe w usłudze Twój e-PIT obejmą przedsiębiorców – składających PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Wydaje się jednak mało realne, aby w tym zakresie usługa spełniła jakiekolwiek wymagania podatników.

MF nie zdąży z rozliczeniem PIT-36 dla firm w 2020 roku

Przygotowanie deklaracji przez przedsiębiorcę obejmuje wskazanie kwoty przychodów i kosztów, wynikających z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pełnych ksiąg (PIT-36, PIT-36L) lub z ewidencji przychodów (ryczałt PIT-28). Przesyłając miesięcznie lub kwartalne zaliczki na podatek, przedsiębiorca w żadnym stopniu nie deklaruje kwot przychodów lub poniesionych kosztów. Taka sytuacja miała miejsce lata temu, gdy musiał za każdy okres roku, dla którego płacony był podatek, przygotowywać deklaracje PIT-5 lub PIT-5L.

Jedynymi danymi, jakimi dysponować będzie Ministerstwo Finansów, będą:

  • kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • kwoty wpłaconych zaliczek na podatek lub kwoty zapłaconego podatku,
  • kwoty ulg podatkowych, takie jak w przypadku pozostałych podatników.

Jednocześnie podatnik może uzyskiwać przychód rozliczany na PIT-36 lub PIT-28 z wielu źródeł i trudno będzie ustalić, którego źródła zaliczka dotyczyła.

Wydaje się, że przygotowanie wersji wstępnej deklaracji podatkowej dla prowadzących firmę mija się z celem. Tak czy inaczej konieczna będzie ich samodzielna każdorazowa modyfikacja, która powoduje, że deklaracja pozostawiona bez zmiany kluczowych pozycji, będzie deklaracją nieprawidłową. Pamiętać należy, że przy braku zastrzeżeń ze strony podatnika, deklarację uznaje się za wysłaną z dniem 30 kwietnia 2020 r. Pozwala to przypuszczać już teraz, że znajdą się podatnicy, którzy nie przygotują deklaracji na platformie MF i trafi ona do MF przygotowana w sposób nieprawidłowy. Takie osoby co prawda nie zostaną ukarane za nieterminowe składanie PIT, ale czeka ich postepowanie za zaniżenie lub nieujawnienie podstawy opodatkowania i kwoty podatku.

Co więcej, jeśli Ministerstwo Finansów wprowadzi na Twój e-PIT kwoty wpłaconych zaliczek na podatek w trakcie roku, a podatnik nie wypełni w żaden sposób kwot przychodów i kosztów, to w takim przypadku powinien no otrzymać zwrot podatku wpłaconego w formie zaliczek. No chyba że w deklaracji podatkowej automatycznie zostaną wypełnione również pola „zaliczek należnych” a nie jedynie „zaliczek wpłaconych”… A może ministerstwo wstawi hipotetyczna kwotę przychodu taką, aby zaliczki wpłacone pokrywały się z tą kwotą i podatek roczny wyliczał się automatycznie w wartości wpłaconych zaliczek na podatek…?    

Tak czy inaczej, gdyby próbować wypełnić PITy przedsiębiorców bez wglądu w ewidencje podatkowe, praca ta przypominać będzie bardziej wróżenie z fusów niż rzetelne postępowanie z informacjami istotnymi podatkowo. O ile proste deklaracje podatkowe sprawdzają się w usłudze Twój e-PIT, o tyle rozliczenia przedsiębiorców to sprawa bardziej skomplikowana i wymaga głębszego zaangażowania ze strony księgowych lub zainteresowanych rozliczeniem podatników.

Twój e-PITPIT-36Płatnik PITRozliczenie rocznePodatek PIT