Twój e-PIT: MF nie zdąży z rozliczeniem PIT-36 dla firm w 2020 roku

Katarzyna Sudaj 31.12.2019 14:09 (aktualizacja: )

To już pewne. Mimo wcześniejszych zapowiedzi MF nie przygotuje w ramach usługi Twój e-PIT rozliczeń rocznych PIT-36, PIT-36L i PIT-28 adresowanych do przedsiębiorców. PIT z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej nadal będzie trzeba rozliczyć samodzielnie.

Już kilka dni temu pojawiały się głosy, że MF nie zdąży w tym roku z wprowadzeniem od 15 lutego 2020 roku rozliczeń na drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 dla prowadzących własne firmy.

Dziś już oficjalnie czytamy w komunikacie Ministerstwa finansów, że "w zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej".

Również na stronach Sejmu dziś można znaleźć dostarczony wczoraj rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

9 stycznia uchwalono tą ustawę, a 10 stycznia br. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

W uzasadnieniu czytamy: "... biorąc pod uwagę wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu legislacyjnym, które nie zostały przewidziane przy realizacji pierwszego etapu usługi, a które w pierwszej kolejności wpływają na konstrukcję udostępnionych za pośrednictwem portalu podatkowego formularzy podatkowych PIT-37 i PIT-38, oraz równoległą implementację 3 kolejnych formularzy, w tym PIT-36 i PIT-28, stwierdzić należy, że istnieje ryzyko niedotrzymania terminów realizacji drugiego etapu oraz powstania dużej ilości błędów, co z punktu widzenia odpowiedzialności administracji podatkowej za bezpieczeństwo danych udostępnionych podatnikowi, jest niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe, projekt ustawy zmienia zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Usługa nie znajdzie zastosowania do zeznań składanych przez podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej. "

Będzie PIT-36 i PIT-28, ale nie dla przedsiębiorców

Udostępnione przez MF w usłudze Twój e-PIT rozliczenia PIT-28 będą mogły dotyczyć np. osób fizycznych, które wynajmują prywatnie mieszkanie i dochody z tego tytułu mają opodatkowane podatkiem ryczałtowym. Natomiast PIT-36 to np. rozliczenie osób doliczających przychody małoletnich do własnych przychodów albo zagraniczne dochodów Polaków.

Twój e-PITRozliczenie rocznePIT-36Ryczałt