Towary, które wymagają oznaczeń GTU

Ewelina Czechowicz

Nowy jednolity plik kontrolny obowiązuje od 1 października. Już teraz przedsiębiorcy muszą zadbać o właściwe ewidencjonowanie dokumentów. Najwięcej wątpliwości i problemów sprawia GTU.

Czy i które towary trzeba będzie oznaczyć? Kiedy nie będzie obowiązku kodowania sprzedaży?

Od 1 października 2020 r. zmieniają się zasady prowadzenia ewidencji VAT i przekazywania jej treści oraz deklaracji VAT organom podatkowym. Nowy plik JPK_V7M lub JPK_V7K będzie zawierał dodatkowe oznaczenia.

Towary, które wymagają oznaczeń GTU
Źródło: shutterstock.com

Zgodnie  z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) wymienionych zostało dziesięć grup towarowych i trzy usługowe, do których prawodawca przypisał oznaczenia GTU.

Oznaczenie tylko w ewidencji VAT nie na fakturze

Zgodnie z nowymi przepisami GTU musi pojawić się w ewidencji VAT. Nie ma potrzeby oznaczania faktur. Podatnik może oznaczyć faktury symbolami ale nie ma obowiązku by je oznaczać.

GTU – największe wątpliwości podatników

Kody GTU są nowym elementem nowego pliku JPK_V7 i budzą najwięcej wątpliwości. Ustawodawca przypisał określone kody niektórym towarom i usługom. Kod w pliku zostanie wypełniony poprzez zaznaczenie   „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom GTU dla całej faktury.  To przedsiębiorca musi właściwie zakwalifikować i wybrać kod GTU, gdyż to on będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie pliku JPK_V, biuro rachunkowe czy księgowy będzie zobowiązany do rzetelnego naniesienia informacji do pliku.

GTU wyłącznie po stronie VAT należnego

Podatnik w ewidencji VAT zgodnie z nowymi przepisami zobowiązany będzie umieścić symbole GTU wyłącznie po stronie VATu należnego. Trzeba zaznaczyć, że symboli nie będzie stosować się przy sprzedaży na postawie dokumentów zbiorczych, a także w przypadkach odwrotnego opodatkowania przez nabywcę.

GTU nie dotyczy:

 • faktur zakupowych, w tym zakupów z za granicy obejmujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) lub import usług,
 • dokumentów wewnętrznych
 • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących.

 

GTU 01 - alkohole

Kodem GTU 01 od 1 października objęte są zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym napoje alkoholowe:

 • Wyroby o mocy alkoholu pow. 1,2 %
 • Wyroby o mocy pow. 22%
 • Mieszaniny piwa z napojami bezalkoholowymi o mocy pow. 0,5%
 • Napoje zawierające alkohole etylowy
 • Wina i napoje musujące/niemusujące o mocy do 13/ 15 /18%

GTU 02 - paliwa

Kod GTU 02 ustawodawca przeznaczył dla towarów, które zostały wymienione w art. 103 ust. 5 aa o VAT (benzyny, lotnicze, silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe, paliwa ciekłe oraz towary wymienione w art. 86 ust 2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1.)

Od 1 października 2020 r. podlegać ewidencji zatem będą:

 • benzyny lotnicze/silnikowe,
 • gaz płynny,
 • oleje napędowe,
 • oleje opałowe,
 • paliwa typu benzyna/nafta do silników odrzutowych,
 • pozostałe oleje napędowe, paliwa ciekłe,
 • biopaliwa ciekłe,

oraz pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust.2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy.

GTU 03 - oleje

Ustawodawca kodem GTU 03 nakazuje kodować oleje napędowe oraz oleje opałowe, jak również oleje reduktorowe, przekładniowe czy hydrauliczne.

GTU 04 - tytoń

Kod GTU 04 dotyczy wyrobów tytoniowych. Kodem tym będzie oznaczona sprzedaż m.in.:

 • papierosów
 • tytoniu do palenia
 • cygar
 • suszu tytoniowego
 • płynów i roztworów do papierosów elektronicznych

GTU 05 - odpady                               

Kod GTU stosować trzeba będzie do odpadów wymienionych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, będzie dotyczył odpadów szklanych, z tworzyw sztucznych, gumy, papieru i tektury oraz tych które zawierają metal.

GTU 06 – elektronika

GTU 06 zastosować trzeba będzie do kodowania sprzedaży urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów z nich wykonanych. Będą to m.in.:

 •  dyski SSD i HDD
 • komputery
 • smartfony
 • aparaty fotograficzne
 • konsole do gier
 • oprogramowanie
 • tonery
 • procesory

Oprogramowanie na dyskach SSD podlega kodowaniu. Oprogramowanie dostarczane w formie innej niż na dyskach SSD nie podlega oznaczeniu GTU_06.

GTU 07 – pojazdy

Kod GTU 07 ustawodawca przewidział dla pojazdów oraz części samochodowych. Objęte obowiązkowym kodowaniem będą m.in.:

 • ciągniki drogowe, gąsiennicowe, rolnicze, stosowane w leśnictwie
 • pojazdy do przewozu pow. 10 osób łącznie z kierowcą
 • samochody osobowe
 • samochody ciężarowe
 • samochody specjalne
 • podwozia
 • nadwozia
 • części i akcesoria: dźwignia biegów, amortyzatory, zderzaki, hamulce, koła, układy zawieszenia itd.)
 • pojazdy do przewozu towarów, w tym betoniarki, cysterny, dźwigi, pojazdy strażackie, przewoźne
 • warsztaty, zamiatarki, polewaczki

GTU 08 - metale szlachetne

Kodem GTU 08 zostanie objęta dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Oznaczenia wymagać będzie dostawa zarówno towarów nowych, jak i tych które np. będą pochodzić z komisu.

GTU 09 - leki i wyroby medyczne

GTU 09 przeznaczone zostało dla ewidencji dostaw leków oraz produktów medycznych, będą to produkty, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

GTU 10 - budynki

Kod GTU 10 dotyczy budynków, budowli i gruntów. Nie dotyczy co istotne, części budynków lub budowli. Wyłączone będzie kodowanie zatem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc postojowych.  

JPK Jednolity Plik KontrolnyZmiany w VATHOT