Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Termin na złożenie CIT-8 wydłużony do końca października

Katarzyna Sudaj 05.03.2019 04:57 (aktualizacja: )

Projekt rozporządzenia MF dotyczy CIT-8 dla najmniejszych podmiotów działających na rynku lub dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich), które osiągają dochody wolne od podatku, a rok podatkowy rozpoczęły po 31 grudnia 2017 r.

[aktualizacja 26.03.2019 r.]: MF potwierdza: rozporządzenie opublikowane, termin na CIT-8 wydłużony do końca października

Jeszcze nie zakończyła się ścieżka legislacyjna poselskiego projektu zezwalającego jednostkom niewpisanym do KRS na dalsze składanie sprawozdań finansowych w wersji papierowej, a już pojawił się nowy pomysł na wybawienie z trudnej sytuacji dla najmniejszych podatników CIT. 4 marca Rządowe Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym CIT-8 należy złożyć do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W 2019 roku wszystkie deklaracje CIT elektronicznie i z e-podpisem

Ostatnie zmiany, które uchyliły zwolnienie od obowiązku elektronicznego składania deklaracji dla niektórych płatników, spowodowały, że od 1 stycznia 2019 r. każde zeznanie składane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

E-sprawozdania: do KRS, do US i do KAS - nowe zasady przekazywania

Ustawodawca przyznaje, że wymóg posiadania takiego podpisu generuje dodatkowy koszt działalności związany z jego zakupem (i wydaniem przez podmiot wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji) bądź wyznaczeniem w tym celu pełnomocnika (druk UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji), co w praktyce oznacza zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego. Wskazane obciążenie dotyczy w szczególności najmniejszych podmiotów działających na rynku, czy dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich), które zazwyczaj nie zatrudniają pracowników, nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku i, co do zasady, korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, w tym związanych z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe (organizacje nonprofit).

Wydłużenie terminu, ale nie rezygnacja z elektronicznych CIT-ów dla każdego

Mając na uwadze powyższe argumenty Minister Finansów zdecydował się na wydłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 do dnia 31 października 2019 r. Projekt rozporządzenia obejmuje podatników, których:

  1. rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed dniem 1 lipca 2019 r.,
  2. jeżeli podatnik taki osiąga wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz
  3. nie był obowiązany w roku podatkowym, za które ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT.

Proponowane zmiany mają objąć grupę 130 tysięcy podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Na taką liczbę wskazują dane wynikające z systemu POLTAX.

CIT