Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

E-sprawozdania: do KRS, do US i do KAS

Piotr Szulczewski

W 2019 r. obowiązują nowe zasady przekazywania sprawozdań i uchwał z nimi związanych do organów rejestrowych oraz organów skarbowych. W efekcie zmian podatnicy mogą czuć się niepewni, jakiego rodzaju wysyłki powinni dopełnić do końca trzeciego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz w jakiej formie przygotować tę wysyłkę.

Jednostki z rejestru przedsiębiorców KRS

Najprostszą drogę dopełnienia wszystkich obowiązków posiadają jednostki wpisane do KRS w rejestrze przedsiębiorców. Wysyłają one sprawozdanie do e-KRS w formie struktury danych (formacie xml). Łącznie z nimi dostarczyć należy odpowiednie uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania za dany rok. Wysłane w ten sposób sprawozdanie – przekazywane jest do szefa KAS i udostępniane urzędom skarbowym. Nie ma zatem obowiązku jakiegokolwiek przekazywania sprawozdania do organów skarbowych – jak miało to miejsce w latach wcześniejszych. W efekcie takie jednostki składają sprawozdanie wyłącznie do jednego organu – do KRS.

Jednostki z KRS – z innych rejestrów niż rejestr przedsiębiorców

Inaczej postąpi jednostka wpisana do KRS w innym rejestrze niż rejestr przedsiębiorców. Będzie to np. fundacja lub stowrzyszenie które nie prowadzą działalności gospodarczej a utrzymują się ze składek członkowskich lub darowizn – są podatnikami podatku CIT choć często są z niego zwolnieni. Podmioty takie wysyłają do KRS sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej, jednak może być ono wysłane poza strukturą danych xml. Może to być np. PDF skanów sprawozdania.

Podatnicy CIT muszą dodatkowo złożyć sprawozdanie również do odpowiedniego urzędu skarbowego. Forma może być dowolna - również papierowa.

W efekcie takie jednostki składają sprawozdanie do dwóch organów - do KRS i do urzędu skarbowego, przy czym do urzędu skarbowego sprawozdanie może trafić również w dotychczasowej formie - na papierze podpisane tradycyjnie.

Prowadzący pełne księgi nie wpisani do KRS

Jeszcze inna jest sytuacja jednostek, które nie podlegają wpisowi do KRS - np. osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych. Tu brak jest obowiązku wysłania sprawozdania do KRS , wysłać należy notę informującą o prowadzeniu pełnej rachunkowości lecz bez obowiązku sprawozdawczego w KRS.

Sprawozdanie składa się natomiast do szefa KAS - w formie strukturyzowanej udostępnionej przez szefa KAS.

W efekcie wysyłki należy dokonać do dwóch urzędów - noty do KRS oraz sprawozdania - do szefa KAS elektronicznie.

Wpisani do KRS - podatnicy PIT

Chodzi o spółki jawną, partnerską i komandytową. Podmioty takie przekazują sprawozdanie do dwóch urzędów - elektronicznie w formie ustrukturyzowanej do KRS oraz elektronicznie w formie ustrukturyzowanej do szefa KAS. W obu przypadku musza zatem korzystać z formy plików udostępnionych specjalnie do tego celu.

CIT